L'estudi de materials d'enginyeria a distintes escales d'observació, des de nano fins a macro, amb èmfasi en els seus aspectes de comportament mecànic, difusiu, processos de deteriorament i durabilitat i acoblament entre ells, fent servir tècniques numèriques i experimentals, així com els fonaments i desenvolupaments teòrics corresponents.

http://futur.upc.edu/MECMAT

The study of engineering materials on various scales of observation, from nano to macro, with an emphasis on their mechanical behaviour, diffusion, deterioration, durability and coupled processes, using numerical and experimental techniques, as well as the corresponding groundwork and theoretical study.

http://futur.upc.edu/MECMAT

The study of engineering materials on various scales of observation, from nano to macro, with an emphasis on their mechanical behaviour, diffusion, deterioration, durability and coupled processes, using numerical and experimental techniques, as well as the corresponding groundwork and theoretical study.

http://futur.upc.edu/MECMAT

Recent Submissions

View more