Recent Submissions

 • UHV connectors: optimization 

  Hernández Guiteras, Joan; Riba Ruiz, Jordi-Roger (2011-05-31)
  Research report
  Restricted access - confidentiality agreement
  This document includes the optimization of substation connector geometries and protections for ± 800 kV DC and 1200 kV AC transmission systems. Connectors were obtained from SBI Connectors catalog using current geometries ...
 • UHV connectors: review 1 

  Hernández Guiteras, Joan; Riba Ruiz, Jordi-Roger (2010-04-10)
  Research report
  Restricted access - confidentiality agreement
  In this document the state of art of UHV connectors is analyzed and the main factors such as geometry, corona and bundle among others are analyzed.
 • UHV connectors: review 2 

  Hernández Guiteras, Joan; Riba Ruiz, Jordi-Roger (2010-05-03)
  Research report
  Restricted access - confidentiality agreement
  In this document the state of art of UHV connectors is analyzed and the main factors such as geometry, corona and bundle among others are analyzed.
 • Utilització de l'oli de colza com a biocarburant en explotacions agrícoles 

  Esteban Dalmau, Bernat; Baquero Armans, Grau; Puig Vidal, Rita; Riba Ruiz, Jordi-Roger; Rius Carrasco, Antoni (2010-01-01)
  Research report
  Restricted access - publisher's policy
  La utilització de l’oli de colza com a carburant és una tecnologia que ja s’utilitza a altres països europeus com Alemanya i Dinamarca, degut principalment a dos factors: el gasoil agrícola està menys subvencionat i el ...
 • Estudi econòmic de l'oli de colza com a biocarburant en explotacions agrícoles 

  Baquero Armans, Grau; Esteban Dalmau, Bernat; Puig Vidal, Rita; Riba Ruiz, Jordi-Roger; Rius Carrasco, Antoni (2010-01-01)
  Research report
  Restricted access - publisher's policy
  Actualment els biocarburants ocupen una important àrea d’estudi, essent el biodièsel i el bioetanol els més utilitzats en el nostre territori. La major part d’aquests biocarburants són de primera generació i la seva ...