El nucli central d'aquest grup és l'estudi de macromolècules biològiques per mètodes de cristal·lografia. S'ha estudiat un gran nombre d'estructures d'oligonucleòtids sintètics que han donat una valuosa informació de noves formes del DNA (Hoogsteen, recombinants, superhèlixs, etc.).
S'estudia també l'estructura i la funció de diverses proteïnes i fàrmacs que interactuen amb el DNA. Les proteïnes i les seves variants es preparen directament dels teixits o per clonació i expressió en procariotes, utilitzant també tècniques de mutagènesi dirigida.

The main objective of the team is the study of biological macromolecules using crystallographic methods. Many synthetic oligonucleotide structures have been studied, which have provided information on new DNA forms (Hoogsteen, recombinants, superhelix, etc.).
The team also studies the structure and function of several proteins and drugs, as well as their interactions with DNA. The proteins and their variants are prepared directly from the tissue or by expression in procariotes. Site-directed mutagenesis is also used.

The main objective of the team is the study of biological macromolecules using crystallographic methods. Many synthetic oligonucleotide structures have been studied, which have provided information on new DNA forms (Hoogsteen, recombinants, superhelix, etc.).
The team also studies the structure and function of several proteins and drugs, as well as their interactions with DNA. The proteins and their variants are prepared directly from the tissue or by expression in procariotes. Site-directed mutagenesis is also used.

Recent Submissions

View more