Show simple item record

dc.contributorMarco Bercero, Adrià
dc.contributor.authorCarpena Martorell, Judit
dc.date.accessioned2021-09-23T17:45:04Z
dc.date.available2021-09-23T17:45:04Z
dc.date.issued2021-09-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/352187
dc.description.abstractEl treball final de grau examina el paper que té la Realitat Virtual, amb el software de motor de videojocs Unreal Engine com a eina, per entendre com funciona, les oportunitats que té, les aplicacions reals i actuals al sector, i els futurs passos. L’objectiu és aprofundir en la funció que pot tenir en el procés de disseny d’un arquitecte, ja que fins ara l’adaptació en el camp professional de l’arquitectura ha estat relativament rara i limitada sobretot a la mera visualització. Per mitjà d’entrevistes i publicacions es fa la recerca per arribar a assolir-lo. La hipòtesi principal del projecte es basa a demostrar l'afirmació: La implementació d'estratègies virtuals en l'àmbit del disseny arquitectònic, generarà una millora en el projecte final, per un entorn més dinàmic, real i àgil, gràcies a les tecnologies visuals augmentades i immersives. Per desenvolupar la hipòtesi es treballa amb un model d’uns futurs habitatges a Lanzarote, on es parteix d’uns plànols amb CAD, es genera un model 3D amb el software Blender, i s’exporta a la plataforma 3D en temps real, Unreal Engine, per a la seva visualització en temps real i realitat virtual. Mitjançant els tres tipus de representacions gràfiques, el 2D, el 3D i la realitat virtuales desenvoluparà principalment el disseny de les façanes d’aquest model, remarcant com les diferents eines participen en el procés de disseny, i com aquestes posen en relleu les característiques espacials. També es tracta de posar èmfasi a una activitat emergent com és la realitat virtual amb uns avenços tecnològics que permeten realitzar mons virtuals cada vegada més perfectes, i al mateix temps accentuar unes característiques espacials que habitualment poden passar desapercebudes.
dc.description.abstractEl trabajo final de grado examina el papel que tiene la Realidad Virtual, con el software de motor de videojuegos Unreal Engine como herramienta, para entender cómo funciona, las oportunidades que tiene, las aplicaciones reales y actuales en el sector, y los futuros pasos. El objetivo es profundizar en la función que puede tener en el proceso de diseño de un arquitecto, ya que hasta ahora la adaptación en el campo profesional de la arquitectura ha sido relativamente rara y limitada sobre todo a la mera visualización. Por medio de entrevistas y publicaciones se hace la búsqueda para llegar a alcanzarlo. La hipótesis principal del proyecto se basa en demostrar la afirmación: La implementación de estrategias virtuales en el ámbito del diseño arquitectónico, generará una mejora en el proyecto final, por un entorno más dinámico, real y ágil, gracias a las tecnologías visuales aumentadas e inmersivas. Para desarrollar la hipótesis se trabaja con un modelo de unos futuros viviendas en Lanzarote, donde se parte de unos planos con CAD, se genera un modelo 3D con el software Blender, y se exporta a la plataforma 3D en tiempo real, Unreal Engine, para su visualización en tiempo real y realidad virtual. Mediante los tres tipos de representaciones gráficas, el 2D, el 3D y la realidad virtuales desarrollará principalmente el diseño de las fachadas de este modelo, remarcando como las diferentes herramientas participan en el proceso de diseño, y como éstas ponen de relieve las características espaciales . También se trata de poner énfasis en una actividad emergente como es la realidad virtual con unos avances tecnológicos que permiten realizar mundos virtuales cada vez más perfectos, y al mismo tiempo acentuar unas características espaciales que habitualmente pueden pasar desapercibidas.
dc.description.abstractThe final degree project examines the role of Virtual Reality, with Unreal Engine video game engine software as a tool, to understand how it works, the opportunities it has, the real and current applications in the industry, and future steps. The aim is to delve into the role it can play in an architect’s design process, as so far adaptation in the professional field of architecture has been relatively rare and limited especially to mere visualization. Through interviews and publications, research is done to achieve this. The main hypothesis of the project is based on proving the statement: The implementation of virtual strategies in the field of architectural design, will generate an improvement in the final project, for a more dynamic, real and agile environment, thanks to visual technologies augmented and immersive. To develop the hypothesis we work with a model of future homes in Lanzarote, where we start from plans with CAD, generate a 3D model with the Blender software, and export to the 3D platform in real time, Unreal Engine, for real-time visualization and virtual reality. Using the three types of graphic representations, 2D, 3D and virtual reality will mainly develop the design of the facades of this model, highlighting how the different tools participate in the design process, and how they highlight the spatial characteristics. It is also a matter of emphasizing an emerging activity such as virtual reality with technological advances that make it possible to create increasingly perfect virtual worlds, and at the same time accentuate spatial features that can usually go unnoticed.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Arquitectura::Sistemes de representació arquitectònica
dc.subject.lcshArchitectural rendering -- Computer-aided design
dc.subject.lcshVirtual reality
dc.subject.lcshThree-dimensional modeling
dc.subject.otherArquitectura
dc.subject.other2D
dc.subject.other3D
dc.subject.otherRealitat Virtual
dc.subject.otherUnreal Engine
dc.subject.otherEina de creació de 3D en temps real
dc.titleArquitectura i realitat virtual
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacRepresentació arquitectònica -- Disseny assistit per ordinador
dc.subject.lemacRealitat virtual
dc.subject.lemacInfografia tridimensional
dc.identifier.slugPRISMA-138472
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2021-09-15T18:36:19Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
dc.audience.degreeGRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA (Pla 2014)
dc.contributor.committeeMemberPartida Muñoz, Mara Gabriela
dc.contributor.committeeMemberSève, Bruno
dc.contributor.committeeMemberScarnato, Alessandro


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record