El número 10 de la revista D'UR és un número monogràfic dedicat a la Tercerca edició del Premi Europeu Manuel de Solà Morales.

Jurat del Tercer Premi Manuel de Solà-Morales 2021
Alberto Ferlenga
Han Meyer
Carlos Gómez Agustí
Eulàlia Gómez-Escoda

Comitè Organitzador del Premi Manuel de Solà-Morales
Joan Busquets
Josep Parcerisa
Carles Crosas

Secretaria del premi i producció
Álvaro Clua

Maquetació
Laura Thompson

Summary