El número 09 de la revista D'UR és un número monogràfic dedicat a la celebració del 50è aniversari del Laboratori d'Urbanisme de Barcelona.

Edició
Carles Crosas
Eulàlia Gómez Escoda

Producció i maquetació
Núria Morey

Correcció textos anglès
Lucille Banham

Summary