Show simple item record

dc.contributorAbad Pequeño, Severino
dc.contributor.authorMonrabal Cidad, Xavier
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Organització d'Empreses
dc.date.accessioned2021-09-16T09:51:26Z
dc.date.issued2021-07-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/351433
dc.description.abstractDavant la problemàtica actual amb la que es troba un col·lectiu molt més nombrós del que es pot imaginar, el Gear Turn Seat planteja i pretén aportar una solució per facilitar l’accessibilitat al cotxe a persones amb mobilitat reduïda. Per dur a terme aquest projecte es va plantejar com a objectiu principal i prioritari: “Ser capaç de dissenyar i desenvolupar un mecanisme funcional per a facilitar l’accessibilitat als vehicles per a persones amb mobilitat reduïda”. A partir de plantejar els objectius, es va començar la part de recerca d’informació i documentació, amb la finalitat de descobrir el rang dimensional del producte i conèixer la competència actual, tant de seients com de mecanismes adaptats. Havent fet aquests passos, es va començar a desenvolupar idees i a estudiar-ne la viabilitat per mitjà d’estudis de disseny. Finalment, es va aconseguir el concepte definitiu del qual es va fer l’estudi de disseny corresponent, així com el de materials i el de resistència de materials per a garantir la seva seguretat. La pressa de decisions en el camp dels materials va ser complexa degut a la gran varietats d’aluminis i acers, però es va acabar decidint l’aplicació de l’alumini 5754 en totes les peces estructurals de disseny propi, amb una capa de lacat del RAL 7043. Tots els materials que es van plantejar eren 100% reciclables. Es van escollir i definir els processos de fabricació i es va portar a terme l’estudi de costos per extreure la factibilitat del projecte. Un cop fet l’estudi, es va poder corroborar la viabilitat. Ja per finalitzar el TFE es van redactar les conclusions, on s’hi va incloure un estudi dels resultats i la proposta de valor, amb la finalitat de demostrar la possibilitat de donar continuïtat i la capacitat d’adaptació als canvis que es puguin anar produint als vehicles i seients actuals. Als darrers apartats del treball s’hi troba una menció a les persones que ho mereixen, ja sigui per la col·laboració aportada o per el suport demostrat. El treball finalitza amb els annexos, on es troben els plànols i dades tècniques dels components estàndards utilitzats.
dc.description.abstractSituado con la motivación de intentar resolver las dificultades que sufren las personas con movilidad reducida al acceder al vehículo, este TFE se basa en el diseño del Gear Turn Seat, un mecanismo innovador, simple, seguro y de fácil uso. El desarrollo de este mecanismo ha pasado por todas las fases del diseño, incluyendo la metodología Design Thinking para buscar los puntos fuertes y débiles tanto de las soluciones actuales como del usuario al que va enfocado el producto. Este proyecto se desarrolla bajo una clara concienciación medioambiental y humanística, así demostrado en el campo de la selección de materiales y en el target group del Gear Turn Seat. El desarrollo del trabajo queda demostrado en el estudio de los resultados obtenidos. Finalmente se plantea la propuesta de valor con dos potenciales ideas para dar continuidad al concepto: parametrizar y homologar.
dc.description.abstractIn front of the current problems faced by a much larger group of people than one might imagine, Gear Turn Seat has proposed and aims to provide a solution to facilitate accessibility to the car for people with reduced mobility. In order to carry out this project, the main and priority objective was: "To be able to design and develop a functional mechanism to facilitate accessibility to vehicles for people with reduced mobility". Once the objectives had been set, the information and documentation research part began, with the aim of discovering the dimensional range of the product and finding out the current competence, both in terms of seats and adapted mechanisms. Having taken these steps, we began to develop ideas and to study their feasibility by means of design studies. Finally, the definitive concept was achieved and the corresponding design study was carried out, as well as the study of materials and the resistance of materials in order to guarantee their safety. The decision making process in the field of materials was complex due to the wide variety of aluminium and steel, but it was finally decided to use 5754 aluminium in all the structural parts of the design, with a lacquer coating of RAL 7043. All the materials used were 100% recyclable. The manufacturing processes were chosen and defined, and a cost study was carried out to ensure the feasibility of the project. Once the study was completed, it was possible to corroborate the feasibility. To conclude the TFE, conclusions were drawn up, including a study of the results and the value proposition, with the aim of demonstrating the possibility of providing continuity and the capacity to adapt to changes that may occur in current vehicles and systems. In the last sections of the work there is a mention to the people who deserve it, either for their collaboration or for the support they have shown. The work ends with the appendices, which contain the drawings and technical data of the standard components used.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Arquitectura::Disseny::Disseny industrial
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria mecànica::Disseny i construcció de vehicles::Automòbils
dc.subject.lcshAutomobiles -- Seats
dc.subject.lcshHuman engineering
dc.subject.lcshPeople with disabilities
dc.subject.lcshBarrier-free design
dc.subject.lcshIndustrial design
dc.subject.otherErgonomia
dc.subject.otherAutomòbils
dc.subject.otherMobilitat reduïda
dc.subject.otherAccessibilitat
dc.subject.otherReciclabilitat
dc.subject.otherDisseny
dc.subject.otherMecanisme
dc.subject.otherSeguretat
dc.subject.otherDurabilitat
dc.subject.otherAccessibility
dc.subject.otherDesign
dc.subject.otherGear
dc.subject.otherErgonomics
dc.subject.otherSafety
dc.subject.otherCars
dc.subject.otherReduced mobility
dc.subject.otherReciclability
dc.subject.otherLong life
dc.subject.otherSeats
dc.titleDisseny de l'ergonomia i del mecanisme d'un seient de cotxe accessible per a persones amb mobilitat reduïda
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacAutomòbils -- Seients
dc.subject.lemacErgonomia
dc.subject.lemacDiscapacitats
dc.subject.lemacSupressió de barreres arquitectòniques
dc.subject.lemacDisseny industrial
dc.identifier.slugPRISMA-161130
dc.rights.accessRestricted access - author's decision
dc.date.lift10000-01-01
dc.date.updated2021-07-21T18:39:54Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA DE DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE (Pla 2009)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record