Recent Submissions

 • Differential architecture search for efficient MLP-based networks 

  Gadea Alcaide, Tomás (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-18)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   École polytechnique fédérale de Lausanne
  Les xarxes basades en Perceptrons Multi Capa (MLP) han demostrat ser tan efectives com algunes xarxes d'última generació, com ara les Xarxes Neuronals Convolucionals (CNN) o els Transformers, però estan fetes de mòduls ...
 • Model optimization for chess pieces classification 

  Vilà Sánchez, Diwa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-18)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball de fi de grau investiga l'ús d'arquitectures d'aprenentatge profund per a la tasca de digitalització automàtica de partides d'escacs. El treball previ és escàs i, tot i que ha mostrat resultats prometedors, ...
 • Energy-aware training of neural network architectures: Trade-off between correctness and energy consumption 

  Domingo Reguero, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-18)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Als darrers anys, l'Aprenentatge Profund ha assolit moltes fites en una àmplia varietat de camps. Aquestes fites generalment s'aconsegueixen mitjançant l'escalatge de la computació, sense tenir en compte la petjada de ...
 • Early detection of diseases using nanorobots in the bloodstream 

  Calvo Bartra, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-17)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Els avenços en nanotecnologia i materials avançats anuncien una nova era per als dispositius a nano escala en medicina de precisió. Aquests dispositius, equipats amb capacitats integrades de detecció, computació, comunicació, ...
 • Anàlisi de dades pediàtriques 

  De Gracia Alor, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-17)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este estudio aborda la prevalencia, factores de riesgo y consecuencias de enfermedades infecciosas pediátricas en el África subsahariana, con un enfoque particular en la malaria, la tuberculosis y el VIH/SIDA. El África ...
 • AI propensity models in fashion: understanding each client needs at any point in time 

  Millet Salvador, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-17)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:   Punto FA
  La intel·ligència artificial (IA) té un paper crucial en la millora de les tècniques estadístiques tradicionals, concretament, l'enfocament se centra en maximitzar el potencial dels models de propensió per millorar la ...
 • Enhancing long-term human motion forecasting using quantization-based modelling : Integrating Attention and Correlation for 3D Motion Prediction 

  González Gudiño, Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-03)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Kungliga Tekniska högskolan
  This thesis focuses on addressing the limitations of existing human motion prediction models by extending the prediction horizon to very long-term forecasts. The objective is to develop a model that achieves one of the ...
 • Learning substitution parameters on phylogenetic trees 

  Diéguez Moscardó, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  The evolution of molecular sequences can be modeled by a Markov process on a phylogenetic tree, a common representation of the evolutionary relationships among biological entities. Under theoretical conditions, that is, ...
 • Multi-Speaker and Multi-Lingual Text-to-Speech 

  Gonzálbez Biosca, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-30)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Los sistemas dedicados a la síntesis del habla, popularmente conocidos como sistemas Text-to-Speech (TTS) han experimentado notables mejoras durante los últimos años gracias al desarrollo y el crecimiento de la inteligencia ...
 • Investigating regularization in encoder-decoder models 

  Rosinés Pozo, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-30)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Les xarxes neuronals utilitzen cada cop més paràmetres per tal de millorar els models, a base del que es coneix com incrementar la capacitat d'aprenentatge. La regularització és un mètode que tradicionalment ha servit per ...
 • Exploring how charts are perceived in 3D 

  Rifé Mata, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-30)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Un gràfic de dispersió tridimensional, també conegut com 3D scatter plot en el món anglosaxó (o 3D scatterplot), és un diagrama matemàtic el qual utilitza les coordenades Cartesianes per tal de mostrar valors per tres o ...
 • Analysis the use of large language model for automated program repair 

  Torrens Punsola, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-29)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Automated program repair (APR) is a research field that develops multiple techniques to fix software bugs automatically. For a long time, the proposed solutions were based on heuristics and patterns, but since the appearance ...

View more