El nostre àmbit de treball és la recerca sobre el comportament resistent de les estructures i els materials. Disposem de tecnologies d’assajos mecànics, assajos no destructius i simulació computacional. Tenim tres línies de recerca actives: L’estudi de la resiliència i la integritat estructural amb ús de tècniques NDT, la incorporació de materials compostos en els esquelets resistents i el desenvolupament de tecnologies de simulació del comportament mecànic de sistemes biològics complexos. Producció científica (2009-2013): 37 publicacions internacionals, 51 participacions en congressos, 2 patents, 2 tesis, 7 tesines de màster,1 llibre i 1 capítol de llibre. Altres activitats: 4 projectes competitius nacionals, 6 projectes competitius internacionals i 8 convenis amb empreses. Vehiculem la divulgació científica a través de seminaris especialitzats, fires, comunicació 2.0 i impactes en premsa. La transferència de tecnologia cap a les empreses és un dels objectius de l’activitat del grup

El objeto del LITEM es apoyar al tejido industrial en todas aquellas actividades de investigación, desarrollo e innovación que conlleven el diseño, el análisis, el ensayo o la certificación de materiales y estructuras con finalidades resistentes.

The goal of LITEM is to assist industry in all those activities of research, development and innovation that require design, analysis, testing or certification of materials and structures with remarkable strength capabilities.

The goal of LITEM is to assist industry in all those activities of research, development and innovation that require design, analysis, testing or certification of materials and structures with remarkable strength capabilities.

Recent Submissions

View more