Recent Submissions

 • Autonomous exploration of hierarchical scene graphs 

  Batlle Casellas, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-20)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Technische Universiteit Delft
  L'exploració robòtica autònoma és un camp de recerca actiu, on els mètodes de percepció robòtica hi abunden. Els mètodes basats en grafs, en particular, són una manera de representar l'entorn de forma eficient, i ofereixen ...
 • Connections between causal models and matrix completion via counterfactuals 

  Ribot Barrado, Alvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
  Una de les principals aspiracions de la ciència és la de determinar l’efecte causat per una acció en un context donat. Aquest problema sovint es pot modelar com una tasca de compleció de matrius. En els últims anys, ...
 • Deformable object visual perception for robotic manipulation 

  Saumell i Portillo, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
  Com podem aconseguir una caracterització densa d'un objecte altament deformable per a la manipulació robòtica utilitzant la percepció visual? L'espai d'estats de dimensió infinita que defineixen els objectes deformables ...
 • Letting robots learn continuously in the real world through self-supervised policies and human-in-the-loop guided exploration 

  Balsells i Pamies, Max (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   University of Washington
  Els mètodes tradicionals que intenten resoldre tasques a la vida real amb robots mitjançant l'ús de la IA, tenen molts inconvenients. L'aprenentatge per imitació dona bons resultats a l'hora de resoldre tasques molt ...
 • Greenberg’s methods on the Iwasawa theory for Elliptic Curves 

  Torres Camps, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-30)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   University of California, Santa Barbara
  Aquesta tesi pretén descriure alguns dels mètodes introduïts per Ralph Greenberg per a l'estudi de la teoria d'Iwasawa per a Corbes El·líptiques. Aquests mètodes s'inspiren en idees presentades per Kenkichi Iwasawa en el ...
 • Representation theory of GL2 (Fp) 

  Lladó Merino, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Michigan State University
  L'objectiu d'aquesta tesi és estudiar les representacions de GL2(Fp). Subdividim la nostra presentació en tres capítols. El primer dóna una visió general bàsica de la teoria de representació i les eines necessàries per ...
 • Graphical models for mixed data with categorical latent variables 

  Sierra Muntané, Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   University of Toronto
  Aquesta tesi pretén proporcionar una visió general dels models gràfics probabilístics en el context d'altres mètodes d'aprenentatge automàtic àmpliament utilitzats, i com aquests mètodes es poden formalitzar utilitzant ...
 • Automated detection of tumoural cells with graph neural networks 

  Pérez Cano, Jose (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La detecció de cèl·lules tumorals en imatges de seccions completes és una tasca essencial en el diagnòstic mèdic i la investigació. En aquesta tesi, proposem i analitzem un enfocament innovador que combina models basats ...
 • Computer vision techniques to improve micromobility safety 

  Fabregat Fabregat, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-02-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Centre d'Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT UPC)
  L'ús de vehicles de micromobilitat, concretament de patinets elèctrics o bicicletes, ha experimentat un auge a les àrees metropolitanes. Aquests vehicles comparteixen el carril amb vianants, cotxes i altres usuaris. La ...
 • Aliasing is a driver of adversarial attacks 

  Rodríguez Muñoz, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Hilbert modular forms and the theory of complex multiplication 

  Rodríguez Manso, Jordi Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   McGill University
  En aquesta tesi presentem les propietats principals de les superfícies modulars de Hilbert i les formes modulars associades. La més remarcable és que poden ser vistes com a varietats modulars associades al grup ortogonal ...
 • LIMO-Velo: A real-time, robust, centimeter-accurate estimator for vehicle localization and mapping under racing velocities 

  Huguet Segarra, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Hong Kong University of Science and Technology / BCN eMOTORSPORT
  Treballs recents sobre localització de vehicles i mapeig dels seus entorns es desenvolupen per a dispositius portàtils o robots terrestres que assumeixen moviments lents i suaus. Contràriament als entorns de curses d’alta ...

View more