Recent Submissions

 • Aliasing is a driver of adversarial attacks 

  Rodríguez Muñoz, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Hilbert modular forms and the theory of complex multiplication 

  Rodríguez Manso, Jordi Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   McGill University
  En aquesta tesi presentem les propietats principals de les superfícies modulars de Hilbert i les formes modulars associades. La més remarcable és que poden ser vistes com a varietats modulars associades al grup ortogonal ...
 • LIMO-Velo: A real-time, robust, centimeter-accurate estimator for vehicle localization and mapping under racing velocities 

  Huguet Segarra, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Hong Kong University of Science and Technology / BCN eMOTORSPORT
  Treballs recents sobre localització de vehicles i mapeig dels seus entorns es desenvolupen per a dispositius portàtils o robots terrestres que assumeixen moviments lents i suaus. Contràriament als entorns de curses d’alta ...
 • Cross-modal co-attention mechanism applied to prognostic modeling in head and neck cancer 

  Anglada Rotger, David (Universitat Politècnica de Catalunya / University Health Network of Toronto, 2021-07-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   University Health Network of Toronto
  El càncer és un dels problemes més importants de la medicina actual i ser capaç de realitzar un pronòstic acurat individualitzat per a cada pacient és clau en aquesta malaltia tant complexa, per poder aplicar posteriorment ...