Recent Submissions

 • Evaluación de la movilidad en el barrio del Poble Sec de Barcelona: propuestas de mejora 

  Bosque Ferrer, Omar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-05)
  Master thesis
  Open Access
  Covenantee:   Àrea Metropolitana de Barcelona
  Es tracta d'un treball final de grau amb l'objectiu de conèixer i analitzar la història i actualitat del barri del Poble Sec de Barcelona i la seva mobilitat. Finalment es realitzen propostes de millora per a reduir l'espai ...
 • Avaluació de la mobilitat sostenible a Eivissa: Proposta per la xarxa de carrils bici 

  Prats Ribas, Maria Catalina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-09-14)
  Master thesis
  Open Access
  Consisteix en un estudi de la mobilitat a l'illa d'Eivissa a partir dels plans vigents i d'entrevistes als ciutadans. A partir d'aquestes entrevistes també es fa una proposta de traçat, d'ampliació de la xarxa de carril ...
 • Caracterización mecánica de elementos estructurales de hormigón impreso 3D 

  Galindo Hermoso, Nazareth (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-09)
  Master thesis
  Open Access
  La impresión 3D se está utilizando cada vez más en el sector de la construcción debido a la cantidad de ventajas que presenta. En este sentido, ha demostrado su capacidad para disminuir el tiempo requerido para la construcción ...
 • Análisis de las técnicas de reciclado de mezclas asfálticas. Evolución y tendencias actuales 

  Puig Salesa, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
  Master thesis
  Open Access
  En las últimas décadas, el reciclado de mezclas asfálticas ha ido adquiriendo protagonismo en las obras de rehabilitación de pavimentos envejecidos, hecho que ha llevado a la aparición de diferentes técnicas en función ...
 • Anàlisi dels impactes sobre la costa del Mediterrani Occidental provocats per la Tempesta Glòria 

  Flor Tey, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-14)
  Master thesis
  Open Access
  Covenantee:   Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
  La tempesta Glòria va ser una borrasca extra-tropical que es va intensificar durant diversos dies sobre el mar Mediterrani occidental, aportant pluges i nevades intenses, vents forts i valors record de l'onatge en àrees ...