Recent Submissions

 • Characterization of brain development in preterm children using ultrasound images 

  Rabanaque Rodríguez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-27)
  Master thesis
  Open Access
  El període més important per al desenvolupament del cervell humà és la fase fetal. Durant aquest període de quaranta setmanes, es produeixen canvis morfològics importants al cervell humà, incloent un enorme augment de la ...
 • Analysis and methodology to quantify climate neutrality of citizens on the contextualization of European Green Deal 

  Segarra Fisa, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-27)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  La humanitat és el major perill per a la riquesa de la Terra, la tendència d'un creixement constant i infinit ha portat a desencadenar una emergència climàtica. No hi ha dubte de la necessitat urgent de realitzar una ...
 • Deep learning interpretability methods for the classification of blood cell images 

  Hernández Uptegrove, Esteve-Amadeu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-26)
  Master thesis
  Open Access
  Durant l’última dècada, el sector mèdic ha adoptat les xarxes neuronals com a eina per ajudar a diagnosticar i comprendre diferents malalties, degut a la seva elevada precisió i versatilitat. No obstant, la seva integració ...
 • Wind turbine gearbox fault prognosis based only on SCADA data 

  Bennasar Romero, Marc Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-22)
  Master thesis
  Open Access
  Els aerogeneradors solen funcionar en entorns amb agents hostils i nocius. És per això que aquests aerogeneradors requereixen operacions de manteniment extensives i constants. Per evitar sobrecostos, és fonamental una bona ...
 • Fabrication of 3D printed Titanium scaffolds and characterization of physicochemical and mechanical properties 

  Veloz Torres, Patricia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-20)
  Master thesis
  Open Access
  En aquest treball, es van desenvolupar i van assajar diferents geometries d'estructures poroses de titani impreses en 3D per tal de determinar si són adients per a implants ossis en humans. Es va utilitzar una mescla de ...
 • Image processing platform for the analysis of brain vascular patterns 

  Arrieta Llorente, Nicolás (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-13)
  Master thesis
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d'una aplicació web per al suport metge de l'anàlisi d'imatges cerebrovasculars. L'objectiu és crear un prototip obert i modular que serveixi com a exemple i plantilla per ...
 • Automated classification of retinopathy of prematurity in newborns 

  Asole, Valentino (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-08)
  Master thesis
  Open Access
  La Retinopatia de l'Prematur (ROP) és una malaltia que afecta els nadons prematurs mostrant-se com un subdesenvolupament dels vasos retinians. El diagnòstic precoç d'aquesta malaltia és un tot un repte ja que requereix de ...
 • Simulation of ammonia decomposition in a catalytic reaction for hydrogen production 

  Gutierrez Martinez, Orlando Enrique (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-07)
  Master thesis
  Open Access
  L'objectiu d'aquest treball es dissenyar un reactor per a la descomposició d'amoníac en hidrogen i nitrogen, fent us de un material catalitzador. L'anterior per alimentar amb hidrogen una cel·la de combustible de 150 W. ...
 • Study of Vibration assisted machining process 

  Marqués Salvador, Jordi Adalbert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-07)
  Master thesis
  Open Access
  Aquest projecte s'ha realitzat amb l'objectiu de dissenyar, produir i caracteritzar una eina de mecanitzat assistida per vibració per a operacions d'acabat en torn. Més concretament, s'ha desenvolupat una sèrie d'experiments ...
 • Effect of ball burnishing assisted with vibrations on turning machined samples 

  Velázquez Corral, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-06)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquesta projecte té com a objectiu dissenyar, implementar i analitzar un procés de super acabat mitjançant brunyit amb bola assistit per vibracions ultrasòniques en peces cilíndriques de revolució d'acer C45. L'estudi ...
 • Study of the effect of ball burnishing process 

  Rue Mascarell, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-06)
  Master thesis
  Open Access
  En aquest treball de final de màster s’analitza la influencia del brunyit sobre diverses propietats mecàniques en dos aliatges utilitzats en la industria aeronàutica, un aliatge amb base de níquel, UDIMET 720 i un acer ...