Recent Submissions

 • Development of a flexible and printed temperature sensor for smart fabric applications in wearable devices 

  Tabrizi, Mina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-07)
  Master thesis
  Open Access
  This master thesis aims to develop a flexible and printed temperature sensor for smart fabric applications in wearable devices. Based on the recent advancements in printed temperature sensors, this thesis will investigate ...
 • Evaluation of the impact of the design changes to the ABLE Exoskeleton device to improve its performance for patients with spinal cord injury in a hospital setting 

  Porras Martinez, Erika (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-06)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  El present treball realitza una anàlisi comparativa entre la nova versió del ABLE Exoskeleton amb motors a nivell de maluc i genoll i la seva versió anterior amb motor als genolls, per assistir a persones amb LM durant la ...
 • Spectral imaging - Sensor box for data generation on food products 

  Macherey, Lukas (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-06)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:   ITK Systems Engineering
  Este artículo presenta el desarrollo de un sistema de imágenes espectrales compacto, de bajo coste y sencillo con una amplia aplicabilidad. El sistema emplea la multiplexación de luz a través de un panel de diodos emisores ...
 • Reconfigurable photovoltaic systems. Practical approach to TEAM systems 

  Afzali, Roohollah (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-05)
  Master thesis
  Open Access
  Although solar energy plays a vital role in pursuing sustainable development and addressing climate change, several challenges hinder its widespread development. Solar power generation relies on sunlight availability, ...
 • Smoke plume segmentation of wildfire images 

  Baldrich Salvadó, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-05)
  Master thesis
  Open Access
  Aquest treball s'emmarca dins del camp d'estudi de les xarxes neuronals en Aprenentatge profund. L'objectiu del projecte és analitzar i aplicar les xarxes neuronals que hi ha avui dia en el mercat per resoldre un problema ...
 • Steam methane reforming using Ni/Pt catalysts 

  Comba García, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-04)
  Master thesis
  Open Access
  Renewable energies are the key for energy production in the near future. Among them, hydrogen technologies are expected to be used in a wide range of applications. The aim of this project is the study of a set of catalysts ...
 • A life cycle assessment analysis of festo pneumatic drives 

  Nieto Hilarión, Sofía (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-03)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Aquest projecte busca analitzar el cicle de vida dels productes tipus accionaments pneumàtics FESTO, considerant allò establert a l'Estàndard de Comptabilitat i Report de la Cadena de Valor Corporatiu (Abast 3), més ...
 • Lithium batteries noise analysis 

  Mechref, Ramy (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-28)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Aquesta tesi examina la relació entre el soroll de la bateria, la temperatura, l'estat de càrrega (SoC) i l'estat de salut (SoH) a les bateries de ions de liti. L'objectiu és obtenir un coneixement exhaustiu de les ...
 • Caracterització experimental i numèrica d'un perfil aerodinàmic 

  Roig Cererols, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-28)
  Master thesis
  Open Access
  En aquest treball s’ha caracteritzat un perfil NACA0012 a través d’un estudi experimental al túnel de vent i a partir de simulació per ordinador amb el programa de CFD (Computational Fluid Dynamics) de codi obert OpenFOAM. ...
 • Evaluation of a mesh-based contact model for optimal control problems using automatic differentiation 

  Harba, Mohanad (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-02-08)
  Master thesis
  Open Access
  In recent years, there has been a growing research interest in the field of musculoskeletal gait, with a focus on enhancing the walking ability of older adults and individuals with disabilities due to accidents or ...
 • AI based state observer for optimal process control: application to digital twins of manufacturing plants 

  Ben Amor, Nesrine (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-08)
  Master thesis
  Open Access
  Covenantee:   IKERLAN S.COOP.
  Les plantes de fabricació estan subjectes a restriccions dinàmiques que requereixen una optimització robusta per millorar el rendiment i l' eficiència del sistema. En aquest projecte es presenta un nou sistema de control ...
 • Design and development of a telerehabilitation app 

  Tao, Xiya (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-28)
  Master thesis
  Open Access
  Background Neuromusculoskeletal injuries are a common condition and after medication and surgery, most patients still suffer from physical deficits and even psychological disorders due to the lack of scientific and effective ...

View more