El LIM/UPC (Dept. Enginyeria Civil i Ambiental de l'ETSECCPB) està format per investigadors altament qualificats i de disciplines tecnicocientífiques diverses. Les línies de treball són: hidrodinàmica costanera i estuariana, clima i qualitat del medi ambient marí, física i enginyeria oceanogràfiques, enginyeria i morfologia costanera, enginyeria portuària, i gestió de la zona costanera i els recursos costaners.
El LIM/UPC ha desenvolupat un avançat conjunt de models numèrics i disposa d’una infraestructura de laboratori i camp per al vessant experimental dels projectes desenvolupats (destaca el canal d’onatge ICTS-CIEM, tercer en importància a la UE).

El LIM / UPC (Dpto Ingeniería Civil y Ambiental de la ETSECCPB) está formado por investigadores altamente cualificados y de disciplinas técnico-científicas diversas. Las líneas de trabajo son: hidrodinámica costera y estuárica, clima y calidad del medio ambiente marino, física e ingeniería oceanográficas, ingeniería y morfología costera, ingeniería portuaria, y gestión de la zona costera y los recursos costeros.
El LIM / UPC ha desarrollado un avanzado conjunto de modelos numéricos y dispone de una infraestructura de laboratorio y campo para la vertiente experimental de los proyectos desarrollados (destaca el canal de oleaje ICTS-CIEM, tercero en importancia en la UE).

The Maritime Engineering Laboratory (LIM/UPC) of the Technical University of Catalonia has long-standing experience in the field of maritime engineering. It is a unit of the Department of Civil and Environmental Engineering of the School of Civil Engineering of Barcelona. The LIM/UPC is made up of a team of highly qualified professionals who have solid experience and come from different technical and scientific disciplines (mathematics, physics, geology, civil engineering, oceanography, etc.), who are organised into specialised workgroups that are well-coordinated among themselves. This enables a naturally multidisciplinary approach to the services offered. The basic aims are to undertake basic and applied research, to develop oceanographic and maritime technology, to draw up training programmes for different levels and to organise dissemination activities in the maritime and coastal engineering fields. The main research lines are coastal and estuarine hydrodynamics, maritime environment climate.

The Maritime Engineering Laboratory (LIM/UPC) of the Technical University of Catalonia has long-standing experience in the field of maritime engineering. It is a unit of the Department of Civil and Environmental Engineering of the School of Civil Engineering of Barcelona. The LIM/UPC is made up of a team of highly qualified professionals who have solid experience and come from different technical and scientific disciplines (mathematics, physics, geology, civil engineering, oceanography, etc.), who are organised into specialised workgroups that are well-coordinated among themselves. This enables a naturally multidisciplinary approach to the services offered. The basic aims are to undertake basic and applied research, to develop oceanographic and maritime technology, to draw up training programmes for different levels and to organise dissemination activities in the maritime and coastal engineering fields. The main research lines are coastal and estuarine hydrodynamics, maritime environment climate.

Recent Submissions

View more