Show simple item record

dc.contributorAhmadi Zeidabadi, Maziar
dc.contributorMartínez García, Herminio
dc.contributor.authorCruz Camacho, Jason Myyey
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Electrònica
dc.date.accessioned2021-07-21T09:26:55Z
dc.date.issued2021-05-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/349869
dc.description.abstractLes lesions físiques o neurològiques que afecten la mà disminueixen la qualitat de vida. Factors com el diagnòstic tardà i el disseny d'una teràpia inadequada són agreujants de patologies, especialment si es té en compte que cada pacient és un procés diferent el qual no segueix criteris objectius. Davant l'absència de dades quantitatives de flexió, força, posició espacial i EMG es dissenya un guant capes de capta els moviments i les posicions de la mà, entre altres factors. Informació que és enviada a un mòdul encarregat de tracta les dades i els envia-a través de Bluetooth a un servidor per a realitzar l'emmagatzematge, comparació i visualització d'aquests en una aplicació de mòbil i ordinador. Smart Therapeutic Gloves té l'objectiu d'obtenir dades d'interès mèdic per tal de realitzar la detecció primerenca de patologia i avaluar el procés de rehabilitació dels pacients d'una manera més còmoda i ràpida. Aquest treball es basa en dissenyar i crear de dues aplicacions intercomunicades mitjançant una base de dades. Dins d'aquestes aplicacions es podran visualitzar les dades enviat pel guant de forma gràfica, la qual cosa serà una eina fonamental en la detecció precoç d'una malaltia i la validació de teràpies enfocades a la rehabilitació de membre superior (mà). A més a aquestes aplicacions busquen brindar comoditats úniques com missatges interns entre pacients i doctors, recordatori d'activitats, comparació de dades, creació d'històries amb sessions de treball associades entre altres coses les quals motivaran tant a l'usuari doctor com a l'usuari pacient durant tot el procés de rehabilitació.
dc.description.abstractLas lesiones físicas o neurológicas que afectan la mano disminuyen la calidad de vida. Factores como el diagnóstico tardío y el diseño de una terapia inadecuada son agravantes de patologías, en especial si se tiene en cuenta que cada paciente es un proceso diferente el cual no sigue criterios objetivos. Ante la ausencia de datos cuantitativos de flexión, fuerza, posición espacial y EMG se diseña un guante capas de capta los movimientos y las posiciones de la mano, entre otros factores. Información que es enviada a un módulo encargado de trata los datos y los envíalos a través de Bluetooth a un servidor para realizar el almacenamiento, comparación y visualización de estos en una aplicación de móvil y ordenador. Smart Therapeutic Gloves tiene el objetivo de obtener datos de interés médico con el fin de realizar la detección temprana de patología y evaluar el proceso de rehabilitación de los pacientes de una manera más cómoda y rápida. Este trabajo se basa en diseñar y crear de dos aplicaciones intercomunicadas mediante una base de datos. Dentro de estas aplicaciones se podrán visualizar los datos enviado por el guante de forma gráfica, lo cual va a ser una herramienta fundamental en la detección precoz de una enfermedad y la validación de terapias enfocadas en la rehabilitación de miembro superior (mano). Adicionalmente estas aplicaciones buscan brindar comodidades únicas como mensajes internos entre pacientes y doctores, recordatorio de actividades, comparación de datos, creación de historias con sesiones de trabajo asociadas entre otras cosas las cuales motivaran tanto al usuario doctor como al usuario paciente durante todo el proceso de rehabilitación.
dc.description.abstractPhysical or neurological injuries that affect the hand decrease the quality of life. Factors such as late diagnosis and the design of an inappropriate therapy are aggravating pathologies, especially if it is taken into account that each patient is a different process which does not follow objective criteria. In the absence of quantitative data on flexion, force, spatial position and EMG, a glove with layers is designed to capture the movements and positions of the hand, among other factors. Information that is sent to a module in charge of processing the data and sends it via Bluetooth to a server to store, compare and view these in a mobile and computer application. Smart Therapeutic Gloves has the objective of obtaining data of medical interest in order to carry out the early detection of pathology and evaluate the rehabilitation process of patients in a more comfortable and faster way. This work is based on designing and creating two intercommunicating applications through a database. Within these applications, the data sent by the glove can be displayed graphically, which will be a fundamental tool in the early detection of a disease and the validation of therapies focused on the rehabilitation of the upper limb (hand). Additionally, these applications seek to provide unique amenities such as internal messages between patients and doctors, reminder of activities, data comparison, creation of stories with associated work sessions, among other things, which will motivate both the doctor user and the patient user throughout the entire process of rehabilitation.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria biomèdica
dc.subject.lcshApplication software
dc.subject.lcshBioengineering
dc.titleAplicaciones de usuario y base de datos de Therapeutic Wearable Smart Gloves
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacProgramari d'aplicació
dc.subject.lemacBioenginyeria
dc.subject.lemacMà -- Ferides i lesions
dc.identifier.slugPRISMA-156237
dc.rights.accessRestricted access - confidentiality agreement
dc.date.lift2026-05-16
dc.date.updated2021-07-01T10:21:25Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola d'Enginyeria de Barcelona Est
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA BIOMÈDICA (Pla 2009)
local.nextaccessrightOpen Access


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record