Show simple item record

dc.contributorMitjans Escobar, Jordi
dc.contributor.authorNavarro Lossa, Paula
dc.date.accessioned2021-07-14T10:41:22Z
dc.date.issued2021-06-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/349267
dc.description.abstractAquest portfoli és una recopilació de reflexions sobre un model d'arquitectura estàtica que, encara que obsoleta, segueix molt present en el panorma actual. El seu corrent oposat, que també he anomenat com a arquitectura en moviment, és sensible al pas del temps i prou indeterminada com per a poder absorbir noves dinàmiques. La seva materialització no sempre és espai. Pot ser el propi buit el que alliberi i reactivi un lloc. L'extracció funciona igual que la casella en blanc del joc del 15. És l'espai fora del control de l'home que possibilita l'ordre i el desordre de les seves peces. Ara bé, podem reordenar l'espai posant el focus en dos aspectes molt diferents. Posem per cas un edifico que, per distracció de l'home, s'aixeca ruïnós als afores de la ciutat i l'apropiació de la qual podria respondre a noves necessitats. Podríem retornar-los-hi a la societat reinterpretant-los sota la mirada funcionalista o per contra fer-ho des de la mirada més formal. La primera troba el valor en la capacitat d'adaptació de l'edifici al llarg del temps. Des d'aquest enfocament tot allò que dificulti o impedeixi la seva transformació serà susceptible a ser derrocat. La segona defensa la reapropiació del lloc sempre que es respecti la petjada que ha deixat en ell el pas del temps. Per a això, la transformació haurà de poder passar desapercebuda per als ulls de qui l'observa. Una considera la mort un fracàs mentre que l'altra està posant precisament el focus en la caducitat de tot el que ens envolta i troba en ella la bellesa del vulnerable. En aquest treball analitzo les dues postures i exemplificaré a través dels meus projectes i de l'experiència personal el que entenc per una arquitectura del temps i com aquesta pot reflectir-se a la casa i en la nostra relació amb la ciutat.
dc.description.abstractEste portfolio es una recopilación de reflexiones sobre un modelo de arquitectura estática que, aunque obsoleta, sigue muy presente en el panorma actual. Su corriente opuesta, que también he llamado como arquitectura en movimiento, es sensible al paso del tiempo y suficientemente indeterminada como para poder absorber nuevas dinámicas. Su materialización no siempre es espacio. Puede ser el propio vacío el que libere y reactive un lugar. La extracción funciona igual que la casilla en blanco del juego del 15. Es el espacio fuera del control del hombre que posibilita el orden y el desorden de sus piezas. Ahora bien, podemos reordenar el espacio poniendo el foco en dos aspectos muy distintos. Pongamos por caso un edifico que, por descuido del hombre, se levanta ruinoso a las afueras de la ciudad y cuya apropiación podría responder a nuevas necesidades. Podríamos devolvérselos a la sociedad reinterpretándolos bajo la mirada funcionalista o por el contrario hacerlo desde la mirada más formal. La primera encuentra el valor en la capacidad de adaptación del edificio a lo largo del tiempo. Desde este enfoque todo aquello que dificulte o impida su transformación será susceptible a ser derribado. La segunda defiende la reapropiación del lugar siempre y cuando se respete la huella que ha dejado en él el paso del tiempo. Para ello, la transformación tendrá que poder pasar desapercibida para los ojos de quien la observa. Una considera la muerte un fracaso mientras que la otra está poniendo precisamente el foco en la caducidad de todo lo que nos rodea y encuentra en ella la belleza de lo vulnerable. En este trabajo analizo las dos posturas y ejemplificaré a través de mis proyectos y de la experiencia personal lo que entiendo por una arquitectura del tiempo y como ésta puede reflejarse en la casa y en nuestra relación con la ciudad.
dc.description.abstractThis portfolio is a compilation of reflections on a static architecture model that, although obsolete, is still very present in the current panorama. Its opposite current, which I have also called architecture in motion, is sensitive to the passage of time and sufficiently indeterminate to be able to absorb new dynamics. Its materialization is not always space. It may be the emptiness itself that liberates and reactivates a place. The extraction works the same as the blank square of the game of 15. It is the space outside the control of the man that allows the order and disorder of his pieces. Now, we can rearrange the space by focusing on two very different aspects. Take for example a building that, due to man's carelessness, stands in ruins on the outskirts of the city and whose appropriation could respond to new needs. We could return them to society by reinterpreting them under the functionalist perspective or, on the contrary, doing it from the more formal one. The first finds the value in the building's ability to adapt over time. From this approach, everything that hinders or prevents its transformation will be susceptible to being demolished. The second defends the reappropriation of the place as long as the mark that the passage of time has left on it is respected. For this, the transformation will have to be able to go unnoticed by the eyes of the observer. One considers death a failure while the other is precisely focusing on the expiration of everything that surrounds us and finds in it the beauty of the vulnerable. In this work I analyze the two positions and I will exemplify through my projects and personal experience what I understand by an architecture of the time and how it can be reflected in the house and in our relationship with the city.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Arquitectura::Tipologies d'edificis
dc.subject.lcshPortfolios in education
dc.subject.otherARQUITECTURA EN MOVIMIENTO
dc.titleArquitectura en movimiento : portfolio
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacPortafolis en educació
dc.identifier.slugPRISMA-161498
dc.rights.accessRestricted access - author's decision
dc.date.lift10000-01-01
dc.date.updated2021-07-01T10:22:16Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
dc.audience.degreeGRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA (Pla 2014)
dc.contributor.committeeMemberBuil Castells, Pere
dc.contributor.committeeMemberMitjans Escobar, Jordi
dc.contributor.committeeMemberSalvà Matas, Catalina


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record