Actualment la recerca que desenvolupa el grup està orientada al voltant de tres eixos temàtics fonamentals:
1) Materials híbrids i conjugats formats per polímers conductors (PCs) amb aplicacions en Enginyeria de Teixits. Un dels nostres cavalls de batalla ha estat la utilització de materials híbrids orgànics PC/polímer aïllant i PC/proteïna, i de materials conjugats pèptid-PC com a matrius bioactives per la regeneració cel•lular.
2) Materials híbrids basats en polímers conductors amb aplicacions en Enginyeria de la Energia. Fonamentalment hem utilitzat PCs, sols o combinats, i materials híbrids PC/argiles per fabricar diferents dispositius capaços d’emmagatzemar energia elèctrica.
3) Mineralització de biomolècules i polímers conductors. Molt recentment hem iniciat una línia de recerca que té per objecte la síntesi de estructures minerals per biomineralitzar biomolècules, com el ADN, o per ser utilitzades com a nano- o micro-reactors per la síntesis de PCs.

http://futur.upc.edu/IMEM

- Preparación, caracterización y aplicaciones de polímeros conductores y materiales híbridos basados en la combinación de este tipo de polímeros con arcillas, biomoléculas, partículas metálicas, etc.
- Aplicaciones de los polímeros conductores en la detección de neurotransmisores, drogas, iones, etc., la preparación de membranas para electrodiálisis, soportes de tejidos celulares, supercapacitores, etc.
- Formulación, caracterización y aplicación de pinturas con aditivos aniticorrosivos basados en polímeros conductores.
- Diseño de nuevos aminoácidos. Estudio de las propiedades conformacionales de aminoácidos y péptidos. Interacción péptido-receptor. Relación estructura-actividad.

http://futur.upc.edu/IMEM

- Preparation, characterization and applications of conducting polymers ans hybrid materials derived from the combination of conducting polymers with clays, biomolecules, metallic particles, etc.
- Application of conducting polymers in the detection of neurotransmitters, drugs, ions, etc., the preparation of membranes of electrodyalisis, substrates for cellular adhesion and proliferation, supercapacitors, etc.
- Formulation, characterization and application of paints with conducting polymers as anticorrosive additives.
- Molecular design of new amino acids. Conformational studies on peptides and amino acids. Peptide-receptor interaction. Structure-activity relationships.

http://futur.upc.edu/IMEM

- Preparation, characterization and applications of conducting polymers ans hybrid materials derived from the combination of conducting polymers with clays, biomolecules, metallic particles, etc.
- Application of conducting polymers in the detection of neurotransmitters, drugs, ions, etc., the preparation of membranes of electrodyalisis, substrates for cellular adhesion and proliferation, supercapacitors, etc.
- Formulation, characterization and application of paints with conducting polymers as anticorrosive additives.
- Molecular design of new amino acids. Conformational studies on peptides and amino acids. Peptide-receptor interaction. Structure-activity relationships.

http://futur.upc.edu/IMEM

Enviaments recents

Mostra'n més