L'activitat científica del grup IMEM-BRT es desenvolupa al voltant de quatre eixos fonamentals:
- Pell electrònica intel·ligent capaç de respondre a estímuls relacionats amb la detecció, l'enginyeria de teixits i la flexibilitat mitjançant la creació de xarxes integrades de sensors, actuadors, dispositius per a la recol·lecció i emmagatzematge d'energia.
- Implementació de sensors de pressió flexibles en malles quirúrgiques de polipropilè mitjançant l'ús d'una estratègia d'impressió 4D per obtenir malles que puguin interactuar dinàmicament amb l'entorn local.
- Impressió 3D i 4D en enginyeria de teixits i regeneració: utilització de cèl·lules i materials biodegradables i biocompatibles per imprimir teixits i òrgans capaços de respondre a les característiques de l'entorn.

La actividad científica del grupo IMEM-BRT se desarrolla en torno a cuatro ejes fundamentales:
- Piel electrónica inteligente capaz de responder a estímulos relacionados con la detección, la ingeniería de tejidos y la flexibilidad mediante la creación de redes integradas de sensores, actuadores, dispositivos para la recolección y almacenamiento de energía.
- Implementación de sensores de presión flexibles en mallas quirúrgicas de polipropileno mediante el uso de una estrategia de impresión 4D para obtener mallas que puedan interactuar dinámicamente con el entorno local.
- Impresión 3D y 4D en ingeniería de tejidos y regeneración: utilización de células y materiales biodegradables y biocompatibles para imprimir tejidos y órganos capaces de responder a las características del entorno.

La actividad científica del grupo IMEM-BRT se desarrolla en torno a cuatro ejes fundamentales:
- Piel electrónica inteligente capaz de responder a estímulos relacionados con la detección, la ingeniería de tejidos y la flexibilidad mediante la creación de redes integradas de sensores, actuadores, dispositivos para la recolección y almacenamiento de energía.
- Implementación de sensores de presión flexibles en mallas quirúrgicas de polipropileno mediante el uso de una estrategia de impresión 4D para obtener mallas que puedan interactuar dinámicamente con el entorno local.
- Impresión 3D y 4D en ingeniería de tejidos y regeneración: utilización de células y materiales biodegradables y biocompatibles para imprimir tejidos y órganos capaces de responder a las características del entorno.

La actividad científica del grupo IMEM-BRT se desarrolla en torno a cuatro ejes fundamentales:
- Piel electrónica inteligente capaz de responder a estímulos relacionados con la detección, la ingeniería de tejidos y la flexibilidad mediante la creación de redes integradas de sensores, actuadores, dispositivos para la recolección y almacenamiento de energía.
- Implementación de sensores de presión flexibles en mallas quirúrgicas de polipropileno mediante el uso de una estrategia de impresión 4D para obtener mallas que puedan interactuar dinámicamente con el entorno local.
- Impresión 3D y 4D en ingeniería de tejidos y regeneración: utilización de células y materiales biodegradables y biocompatibles para imprimir tejidos y órganos capaces de responder a las características del entorno.

Recent Submissions

View more