Show simple item record

dc.contributorMarí Bernat, Antonio Ricardo
dc.contributorOller Ibars, Eva
dc.contributorOsán Sarasa, Fernando
dc.contributor.authorDelgado Torres, Diego Ivan
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
dc.date.accessioned2021-05-28T10:38:49Z
dc.date.available2021-05-28T10:38:49Z
dc.date.issued2021-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/346339
dc.description.abstractThe segmental construction process and the existence of two different concretes in the section gives place to redistributions of stresses between slab and beam and between steel and concrete take place. In order to accurately capture such a complex time dependent behavior numerical models are necessary. In this Master’s thesis, a detailed analysis of the behavior of bridges composed by precast pre-tensioned concrete beams and an “on site” built top reinforced concrete slab, is carried out. For this purpose, two bridges of 24 and 42 span lengths are designed considering different values of the distance between beams axes and of the duration of the storage time of the beams, before being placed on the bridge site.The response in time of the proposed bridges has been obtained by using the CONS program, developed and verified experimentally at the Polytechnic University of Catalonia by A. Mari et al (2000).As a result of the work carried out, it is concluded that, in general, the limitation of the camber and deflections in bridges indicated in Table 50.1 of the EHE-08 Code are not satisfied, necessarily requiring the execution of in situ upper slab enlargement. For this reason, new less demanding limitations of camber are proposed.
dc.description.abstractEl caràcter evolutiu de la secció, composta per diferents formigons i acers genera deformacions diferides i mecanismes de redistribucions de tensions molt complexos, que requereix programes de càlcul que contemplin aquests paràmetres, per avaluar els efectes abans esmentats. En el present treball fi de màster, es realitza una anàlisi detallada del comportament d'aquests ponts, compostos per bigues prefabricades amb una llosa superior de formigó in situ. Per a això s'estudien dos ponts de llums 24 i 42m, variant la dimensió del seu intereix per a cada cas, així també per tenir en compte l'efecte que causa tenir un major temps d'emmagatzematge de les bigues, s'estudien dos tipus de calendari de construcció : normal i lent. La resposta en el temps dels ponts plantejats s'ha obtingut mitjançant la utilització de el programa CONS, desenvolupat i verificat experimentalment en la Universitat Politècnica de Catalunya per A. Mari et a l'(2000). Resultat de la feina realitzada es conclou en general que no es satisfà la limitació de les rasants en ponts indicat a la Taula 50.1 de l'EHE-08, requerint necessàriament de l'execució de recrescuts de llosa superior in situ, proposant unes noves limitacions de rasants menys exigents que l'actual normativa.
dc.description.abstractEl carácter evolutivo de la sección, compuesta por diferentes hormigones y aceros genera deformaciones diferidas y mecanismos de redistribuciones de tensiones muy complejos, que requiere programas de calculo que contemplen dichos parámetros, para evaluar los efectos antes mencionados. En el presente trabajo fin de master, se realiza un análisis detallado del comportamiento de estos puentes, compuestos por vigas prefabricadas con una losa superior de hormigón in situ. Para ello se estudian dos puentes de luces 24 y 42m, variando la dimensión de su intereje para cada caso, así también para tener en cuenta el efecto que causa tener un mayor tiempo de almacenamiento de las vigas, se estudian dos tipos de calendario de construcción: normal y lento. La respuesta en el tiempo de los puentes planteados se ha obtenido mediante la utilización del programa CONS, desarrollado y verificado experimentalmente en la Universidad Politécnica de Catalunya por A. Mari et al (2000). Resultado del trabajo realizado se concluye que en general no se satisface la limitación de las rasantes en puentes indicado en la Tabla 50.1 del EHE-08, requiriendo necesariamente de la ejecución de recrecidos de losa superior insitu, proponiendo unas nuevas limitaciones de rasantes menos exigentes que la actual normativa.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil
dc.subject.lcshConcrete bridges
dc.subject.otherLimitaciones de flechas
dc.subject.otherPuentes prefabricados
dc.subject.otherHormigón pretensado
dc.subject.othercomportamiento diferido
dc.subject.otherredistribuciones tensionales
dc.subject.otherdeformaciones y contraflechas
dc.subject.othervigas prefabricadas con losa de hormigón in situ.
dc.titleLimitaciones de flechas en puentes isostáticos constituidos por vigas prefabricadas pretensadas y losa construida in situ
dc.typeMaster thesis
dc.subject.lemacPonts de formigó
dc.subject.lemacBigues -- Proves
dc.identifier.slugPRISMA-157437
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2021-03-24T19:36:20Z
dc.audience.educationlevelMàster
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
dc.audience.degreeMÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA ESTRUCTURAL I DE LA CONSTRUCCIÓ (Pla 2009)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record