Show simple item record

dc.contributorBenítez Iglesias, Raúl
dc.contributor.authorBronchud Molina, Victor
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial
dc.date.accessioned2021-05-26T12:28:21Z
dc.date.available2021-05-26T12:28:21Z
dc.date.issued2021-03-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/346115
dc.description.abstractEn les últimes dècades, la producció i consum de plàstic han augmentat considerablement, així com també ho han fet els residus que s'origina al llarg de la producció, tractament i consum d'aquest. És per això, que en el present projecte sorgeix la necessitat de poder investigar en materials plàstics que alhora siguin ecològic. En aquest projecte es defineixen les bases teòriques i metodològiques per a la creació d'un material termoplàstic reforçat que compleixi amb els requisits actuals. Caldrà crear una placa composta de polipropilè i fibra de carboni. El repte està en poder unir un material termoplàstic com a material matriu, que, a l'hora d'impregnar-se amb altres fibres, la seva alta viscositat fa difícil el procés, amb llarga fibra de carboni com a reforç, que, al seu torn, a l'tenir una alta densitat també dificulta el procés d'impregnació però que aporta millors prestacions mecàniques. Per a la realització de la placa s'ha dividit el projecte en tres parts. Primer, la impregnació per fusió de l'termoplàstic, és a dir, la creació de la primera fase de l'compost. Mitjançant calor i pressió, fondre el polipropilè i impregnar amb les fibres de carboni, resultant en una llarga cinta. Segon, mitjançant la tècnica de barreja de les tires tallades de la cinta, crear capes de l'material donant una forma quadrada a manera de poder aconseguir la placa. Tercer i últim, al forn de consolidació, mitjançant calor i pressió, ajuntar totes les capes en una mateixa podent crear el cos final, denominat material compost. La intenció és poder crear un material que combini les propietats d'ambdós elements, utilitzar al seu favor les millores mecàniques que pot oferir enfront d'altres materials. Afegint, que quan la fibra de carboni es barreja amb un plàstic termoestable, aquest compost pot ser reciclat. És per això que val la pena poder investigar en el futur d'aquest tipus de compostos.
dc.description.abstractEn las últimas décadas, la producción y consumo de plástico han aumentado considerablemente, así como también lo han hecho los residuos que se origina a lo largo de la producción, tratamiento y consumo de este. Es por ello, que en el presente proyecto surge la necesidad de poder investigar en materiales plásticos que a la vez sean ecológico. En este proyecto se definen las bases teóricas y metodológicas para la creación de un material termoplástico reforzado que cumpla con los requisitos actuales. Se deberá crear una placa compuesta de polipropileno y fibra de carbono. El reto está en poder unir un material termoplástico como material matriz, que, a la hora de impregnarse con otras fibras, su alta viscosidad hace difícil el proceso, con larga fibra de carbono como refuerzo, que, a su vez, al tener una alta densidad también dificulta el proceso de impregnación pero que aporta mejores prestaciones mecánicas. Para la realización de la placa se ha dividido el proyecto en tres partes. Primero, la impregnación por fusión del termoplástico, es decir, la creación de la primera fase del compuesto. Mediante calor y presión, fundir el polipropileno e impregnarlo con las fibras de carbono, resultando en una larga cinta. Segundo, mediante la técnica de mezcla de las tiras cortadas de la cinta, crear capas del material dando una forma cuadrada a modo de poder conseguir la placa. Tercero y último, en el horno de consolidación, mediante calor y presión, juntar todas las capas en una misma pudiendo crear el cuerpo final, denominado material compuesto. La intención es poder crear un material que combine las propiedades de ambos elementos, utilizar a su favor las mejoras mecánicas que puede ofrecer frente a otros materiales. Añadiendo, que cuando la fibra de carbono se mezcla con un plástico termoestable, este compuesto puede ser reciclado. Es por ello que vale la pena poder investigar en el futuro de este tipo de compuestos.
dc.description.abstractIn the last decades, the production and consumption of plastic have increased considerably, as well as the waste that originates throughout the production, treatment and consumption of this. That is why, in this project, the need arises to be able to investigate plastic materials that are also ecological. This project defines the theoretical and methodological bases for the creation of a reinforced thermoplastic material that meets current requirements. Create a plate made of polypropylene and carbon fiber. The challenge is to be able to join a thermoplastic material as a matrix material, which, when impregnated with other fibers, its high viscosity makes the process difficult, with long carbon fiber as reinforcement, which, in turn, has high density that also makes the impregnation process difficult, but it provides better mechanical performance. For the realization of the plate the project has been divided into three parts. First, the melt impregnation of the thermoplastic, that is, the creation of the first phase of the compound. Using heat and pressure, melt the polypropylene and impregnate it with the carbon fibers, resulting in a long tape. Second, through the technique of mixing the strips cut from the tape, create layers of the material giving a square shape in order to get the plate. Third and last, in the heat compression moulding machine, using heat and pressure, join all the layers in the same one, being able to create the final body, called composite. The intention is to be able to create a material that combines the properties of both elements, using to its advantage the mechanical improvements that it can offer compared to other materials. Plus, when carbon fiber is mixed with a thermoplastic resin, this compound can be reformed and recycled. For that reasons, it is worth investigating this type of compound for the future.
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria dels materials
dc.subject.lcshPlastics -- Testing
dc.subject.lcshMaterials -- Mechanical properties
dc.subject.othercomposites
dc.subject.otherreinforced thermoplastic polymers
dc.subject.othercarbon fibers
dc.subject.otherpolypropylene
dc.subject.otherheat compression moulding
dc.titleProduction of carbon fiber and polypropylene tapes transformed by heat compression moulding
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacPlàstics -- Proves
dc.subject.lemacTermoplàstics
dc.subject.lemacMaterials -- Propietats mecàniques
dc.identifier.slugPRISMA-156525
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2021-04-28T18:31:48Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola d'Enginyeria de Barcelona Est
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009)
dc.contributor.covenanteeInstituto Politecnico do Porto
dc.description.mobilityOutgoing
dc.description.sdgObjectius de Desenvolupament Sostenible::12 - Producció i Consum Responsables


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record