Estudiar l'hàbitat com a entorn en el qual es desenvolupen les formes de vida actuals, des de l'esfera domèstica al context urbà i la natura, per a animar idees, més que per donar solucions, des del punt de vista de l'arquitectura.

http://futur.upc.edu/HABITAR

Estudiar el hábitat como entorno en el que se desarrollan las formas de vida actuales, desde la esfera doméstica al contexto urbano y la naturaleza, para alentar ideas, más que dar soluciones, desde el punto de vista de la arquitectura.

http://futur.upc.edu/HABITAR

The objective is to study the habitat as the environment in which current ways of life develop, in the domestic sphere, in the urban context and in nature. The aim is to stimulate ideas rather than provide solutions, taking architecture as the viewpoint.

http://futur.upc.edu/HABITAR

The objective is to study the habitat as the environment in which current ways of life develop, in the domestic sphere, in the urban context and in nature. The aim is to stimulate ideas rather than provide solutions, taking architecture as the viewpoint.

http://futur.upc.edu/HABITAR

Recent Submissions

View more