Show simple item record

dc.contributorCasellas Beneyto, Francisco
dc.contributor.authorIkiss, Jamal
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Electrònica
dc.date.accessioned2021-04-26T12:14:47Z
dc.date.available2021-04-26T12:14:47Z
dc.date.issued2020-10-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/344400
dc.description.abstractEl present treball de final de grau, TFG, mostra el procediment seguit per dissenyar un sistema d'adquisició de dades emprant el microcontrolador (MCU, sigles del anglès: Micro-Controller Unit) ESP32, s’utilitza aquest mòdul per a realitzar mesures de variables elèctriques com el corrent i la tensió. A partir de les variables anteriors calcula; la freqüència de xarxa, l'energia i la potència consumida per una màquina elèctrica o microxarxa. Per a aquest treball s'utilitzen 2 plaques ESP32; una es connecta als circuits de mostreig de les variables elèctriques, construïts en una placa de circuit imprès (o PCB), aquesta placa sensa les dades i les envia per wifi a una altra placa que està connectada a un ordinador. A part del disseny dels circuits, aquest document també abasta la programació de les plaques per a realitzar les funcions corresponents. Els MCU es programen mitjançant el programari de lliure disposició Arduino IDE (sigles del anglès: Integrated Development Environment), i per a la representació de les dades s'utilitza el llenguatge de programació LabVIEW de National Intruments. Mentre es va conformant el TFG, es prioritzarà que el sistema estigues totalment aïllat elèctricament. Només s’ha de manipular quan està desconnectat de la xarxa elèctrica, així s’evita un possible xoc elèctrica. També es donarà importància a la protecció dels equips, per aquest motiu hi ha aïllament galvànic en algunes parts del circuit. Amb l'equip final es faran proves i assajos per obtenir la precisió d'aquest i es compararà amb un multímetre comercial.
dc.description.abstractEl presente trabajo final de grado, TFG, muestra el procedimiento seguido para diseñar un sistema de adquisición de datos empleando el microcontrolador (MCU, siglas del inglés: Micro-Controller Unit) ESP32, se utiliza este módulo para realizar medidas de variables eléctricas como la corriente y la tensión. A partir de las variables anteriores calcula; la frecuencia de red, la energía y la potencia consumida por una máquina eléctrica o microred. Para este trabajo se utilizan 2 placas ESP32; una se conecta a los circuitos de muestreo de las variables eléctricas, construidos en una placa de circuito impreso (o PCB), esta placa sensa los datos y los envía por wifi a otra placa que está conectada a un ordenador. A parte del diseño de los circuitos, este documento también abarca la programación de los microcontroladores para realizar las funciones correspondientes. Los MCU se programan mediante el software de libre disposición Arduino IDE (del inglés: Integrated Development Environment), y para la representación de los datos se utiliza el lenguaje de programación LabVIEW de National Intruments. Mientras se va conformado el TFG, se priorizará que el sistema esté totalmente aislado eléctricamente. Solo se debe manipular cuando el dispositivo esté desconectado de la red eléctrica, así se evita un posible choque eléctrico. También se va a dar importancia a la protección de los equipos, por este motivo hay aislamiento galvánico en algunas partes del circuito. Con el equipo final se harán pruebas y ensayos para obtener la precisión de este y se comparará con un multímetro comercial.
dc.description.abstractTo sum up, the current report shows the procedure followed to design a data acquisition system using the microcontroller called “ESP32”, using this module to perform measurements of electrical variables such as the current and the voltage. From the above variables I must calculate: the grid frequency, the energy and the power consumed by an electric machine or micro grid. Moreover, two motherboards "ESP32" are used in this project: one is connected to the sampling circuits of the electrical variables, built on a protoboard (or PCB), this plate census the data and sends them by WI-FI to another plate that is connected to a computer. Aside from the design of the circuits, this document also covers the codes of the motherboards to perform the corresponding functions. The microcontrollers (C) are programmed using the freeware “Arduino IDE (Integrated Development Environment)”, for the data representation will be carried out through the programming language “LabVIEW of National Instruments”. While the project is correctly checked over, it will be prioritized that the system stays fully electrically isolated, only it should be handled when the device is disconnected from the power grid, thus avoiding and preventing a possible electric shock. Device protection is also going to be important due to the galvanic isolation in some parts of the circuit. With the final device we will make test results and trials to achieve the accuracy and it will be compared with a commercial multimeter.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria electrònica
dc.subject.lcshMicrocontrollers
dc.subject.otherMicrocontrolador
dc.subject.otherEsp32
dc.subject.otherInstrumentación electrónica
dc.subject.otherSistema automatizado
dc.subject.otherDAQ
dc.subject.otherMultímetro.Arduino IDELabVIEW
dc.subject.otherWif
dc.subject.otherComunicaciones inalámbricas
dc.subject.otherInterface hombre-máquina
dc.subject.otherTransductor
dc.subject.otherSonda de Corriente
dc.subject.otherFiltro analógico.
dc.titleSistema de adquisición de datos con ESP32
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacMicrocontroladors
dc.subject.lemacTransductors
dc.identifier.slugPRISMA-154473
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2020-12-15T13:25:46Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola d'Enginyeria de Barcelona Est
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record