Show simple item record

dc.contributorGrau Barceló, Joan
dc.contributor.authorCano Sevillano, José
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament de Mecànica de Fluids
dc.date.accessioned2021-04-20T09:01:50Z
dc.date.available2021-04-20T09:01:50Z
dc.date.issued2021-01-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/343972
dc.description.abstractEn l'actualitat, a causa de la nova situació sanitària, la correcta renovació de l'aire en espais interiors ha guanyat importància, amb el següent Treball de Fi de Grau s'ha volgut marcar un procediment per a així poder estudiar el comportament de la ventilació natural en espais interiors utilitzant per a això eines de simulació numèrica de la dinàmica de fluids. Les simulacions CFD (Computational Fluïu Dynamics) han guanyat importància en l'entorn industrial degut en gran part a la millora constant de processadors i amb això els temps de simulació, aquestes simulacions són de gran ajuda, ja que sense la necessitat d'assajos o proves experimentals ni la creació de prototips s'aconsegueix arribar a uns resultats semblants als produïts en la realitat. El següent projecte consta primerament d'una introducció teòrica a la qualitat de l'aire interior entrant detalladament en els contaminants presents en recintes tancats. A continuació, s'ha realitzat una guia introductòria al programari CFD empleat en el projecte (OpenFOAM). Després s'ha realitzat la descripció dels termes més importants en les simulacions CFD, seguidament s'ha realitzat una descripció de tot el procés seguit en la realització de les diferents simulacions i els resultats obtinguts en aquestes, a partir d'aquests s'han escrit les conclusions. Finalment, es mostra el cost del projecte en diferents conceptes i l'impacte ambiental del projecte.
dc.description.abstractEn la actualidad, debido a la nueva situación sanitaria, la correcta renovación del aire en espacios interiores ha ganado importancia, con el siguiente Trabajo de Fin de Grado se ha querido marcar un procedimiento para así poder estudiar el comportamiento de la ventilación natural en espacios interiores utilizando para ello herramientas de simulación numérica de la dinámica de fluidos. Las simulaciones CFD (Computational Fluid Dynamics) han ganado importancia en el entorno industrial debido en gran parte a la mejora constante de procesadores y con ello los tiempos de simulación, estas simulaciones son de gran ayuda ya que sin la necesidad de ensayos o pruebas experimentales ni la creación de prototipos se consigue llegar a unos resultados semejantes a los producidos en la realidad. El siguiente proyecto consta primeramente de una introducción teórica al termino calidad del aire interior entrando en detalle en los contaminantes presentes en recintos cerrados. A continuación, se ha realizado una guía introductoria al software CFD empleado en el proyecto (OpenFOAM). Después se ha realizado la descripción de los términos mas importantes en las simulaciones CFD, tras ello se ha realizado una descripción de todo el proceso seguido en la realización de las diferentes simulaciones y los resultados obtenidos en éstas, a partir de ello se han escrito las conclusiones. Finalmente, se muestra el coste del proyecto en diferentes conceptos y el impacto ambiental del proyecto.
dc.description.abstractAt present, due to the new sanitary situation, the correct renewal of the air in interior spaces has gained importance, with the following Final Degree Project it has been wanted to mark a procedure to study the behavior of natural ventilation in interior spaces using for this numerical simulation tools of fluid dynamics. CFD (Computational Fluid Dynamics) simulations have gained importance in the industrial environment due in large part to the constant improvement of processors and with it the simulation times, these simulations are of great help since without the need for trials or experimental tests or the creation of prototypes is achieved to achieve results similar to those produced in reality. The following project consists primarily of a theoretical introduction to the term indoor air quality, going into detail about the pollutants present in closed rooms. Next, an introductory guide has been made to the CFD software used in the project (OpenFOAM). Afterward, the description of the most important terms in the CFD simulations has been made, after which a description of the entire process followed in carrying out the different simulations and the results obtained in them has been made, from which the conclusions. Finally, the cost of the project in different concepts and the environmental impact of the project are shown.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria mecànica
dc.subject.lcshVentilation
dc.subject.lcshAir -- Purification
dc.subject.lcshFluid dynamics
dc.subject.otherCFD
dc.subject.otherOpenFoam
dc.subject.otherLinux
dc.subject.otherVentilación de recintos
dc.titleEstudi experimental i numèric d'una cambra climàtica
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacVentilació
dc.subject.lemacAire -- Depuració
dc.subject.lemacDinàmica de fluids
dc.identifier.slugPRISMA-156262
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2021-03-02T11:23:45Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola d'Enginyeria de Barcelona Est
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Except where otherwise noted, content on this work is licensed under a Creative Commons license : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain