Els integrants del GRU treballant conjuntament en projectes acadèmics, de recerca i transferència, majoritàriament des de fa més de 30 anys. Han impulsat els Programes Màster oficial de recerca i Doctorat en Urbanisme (Menció de Qualitat/Excel·lència des de que es va instaurar), i altres de caràcter internacional: European Master of Urbanism (2005); Arquitectura del Paisatge (1982); Future City Managers (2010).
En 2009-2013 els 13 integrants han coordinat 22 projectes competitius i liderat 45 convenis de recerca. Han dirigit 33 tesi doctorals i la seva producció conjunta és de 40 llibres, 122 capítols de llibre, 107 articles, 88 ponències convidades en congressos/seminaris internacionals i 167 en nacionals.
Estan dedicant un important esforç a redefinir el mapa dels temes de recerca estratègica en el seu camp disciplinar, i a difondre els treballs realitzats a través d’exposicions d’ampli abast, col·leccions de publicacions i els seminaris internacionals de recerca en urbanisme.

http://futur.upc.edu/GRU

El objetivo fundamental del grupo es el de acoger las diversas líneas de investigación de profesores del DUOT, que se ocupan del estudio de la realidad urbana y territorial de Barcelona y Cataluña; la teoria y metodología del proyecto urbanístico; el planeamiento territorial fundamentado en la valoración de los recursos patrimoniales; la arquitectura del paisaje; el proyecto urbano residencial; las formas de crecimiento urbano y la historia urbana de Barcelona y Cataluña

http://futur.upc.edu/GRU

The main aim of this group is to cover the different research branches of the Department professors related with the study of the Catalonian cities and territory; the theory and methodology of the urban project; the regional plans based in heritage resources; the landscape architecture; the urban residential project; the urban growth forms and the urban history of Barcelona and Catalonia.

http://futur.upc.edu/GRU

The main aim of this group is to cover the different research branches of the Department professors related with the study of the Catalonian cities and territory; the theory and methodology of the urban project; the regional plans based in heritage resources; the landscape architecture; the urban residential project; the urban growth forms and the urban history of Barcelona and Catalonia.

http://futur.upc.edu/GRU

Recent Submissions

View more