Show simple item record

dc.contributorCarrillo Navarrete, Fernando
dc.contributor.authorGómez Moreno, Héctor
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Química
dc.date.accessioned2021-03-31T09:29:39Z
dc.date.issued2021-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/342971
dc.description.abstractLa societat en la que vivim està basada en els beneficis econòmics, que són prioritaris sobre la salut ambiental. Per això, s'ha contribuït al fet que el sistema de producció global sigui lineal, en tots els àmbits. Actualment es produeixen tones de residus que s'acumulen en abocadors, en lloc de reintroduir-se a la cadena de producció. En l'àmbit agroalimentari, per exemple, es generen residus rics en compostos bioactius, inclosos compostos fenòlics, metabòlits secundaris que es troben de forma natural a les plantes, que mostren propietats antioxidants, antiinflamatòries, cardioprotectores i anticancerígencas, entre d'altres [1]. Aquests compostos beneficiosos no tenen un gran valor d'aplicació a escala industrial. En el present Treball de Final de Grau es realitza un estudi sobre la possibilitat d'extreure compostos fenòlics funcionals de pells d'ametlla, i utilitzar-los com colorants naturals, amb els quals poder tenyir teixits. Mitjançant la reutilització d'aquest residu natural, s'aconseguiria una reinserció de les pells en la cadena de producció, utilitzant-les com a nova matèria primera, per la qual cosa completaria un sistema circular i sostenible. Per aconseguir aquests compostos fenòlics, es porta a terme un procés d'extracció utilitzant aigua destil·lada com a dissolvent. En el projecte s'estudia l'efecte de la temperatura, la relació sòlid-líquid, la mida de partícula i el temps d'extracció en la quantitat de polifenols obtinguts. La cinètica d’extracció també és objecte d’estudi, i es realitza utilitzant diversos models cinètics. Un cop s'han obtingut els diferents extractes, es realitza un procés de tintura utilitzant sals i enzims naturals com a fixadors de les molècules de colorant al teixit. Finalment, els teixits tenyits són estudiats colorimètricament, i són sotmesos a assajos de solideses al fregament, rentat i transpiració.
dc.description.abstractLa sociedad en la que vivimos está basada en los beneficios económicos, que son prioritarios sobre la salud ambiental. Por ello, se ha contribuido a que el sistema de producción global sea lineal, en todos los ámbitos. Actualmente se producen toneladas de residuos que se acumulan en vertederos, en lugar de reintroducirse en la cadena de producción. En el ámbito agroalimentario, por ejemplo, se generan residuos ricos en compuestos bioactivos, incluidos compuestos fenólicos, metabolitos secundarios que se encuentran de forma natural en las plantas, que muestran propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, cardioprotectoras y anticancerígencas, entre otras [1] . Estos compuestos beneficiosos no tienen un gran valor de aplicación a escala industrial. En el presente Trabajo de Final de Grado se realiza un estudio sobre la posibilidad de extraer compuestos fenólicos funcionales de pieles de almendra, y utilizarlos como colorantes naturales, con los que poder teñir tejidos. Mediante la reutilización de este residuo natural, se conseguiría una reinserción de las pieles en la cadena de producción, utilizándolas como nueva materia prima, por lo que completaría un sistema circular y sostenible. Para conseguir estos compuestos fenólicos, se lleva a cabo un proceso de extracción utilizando agua destilada como disolvente. En el proyecto se estudia el efecto de la temperatura, la relación sólido-líquido, el tamaño de partícula y el tiempo de extracción en la cantidad de polifenoles obtenidos. La cinética de la extracción también es objeto de estudio, y se realiza utilizando varios modelos cinéticos. Una vez se han obtenido los diferentes extractos, se realiza un proceso de tintura utilizando sales y enzimas naturales como fijadores de las moléculas de colorante al tejido. Finalmente, los tejidos teñidos son estudiados colorimétricamente, y son sometidos a ensayos de solideces al frote, lavado y transpiración.
dc.description.abstractThe society in which we live is based on economic benefits, which take priority over environmental health. For this reason, it has contributed to the global production system being linear, in all areas. Tons of wastes are currently being produced and accumulated in landfills, rather than being reintroduced into the production chain. In the agriculture food sector, for example, waste rich in bioactive compounds are generated, including phenolic compounds, secondary metabolites found naturally in plants, which show antioxidant, anti-inflammatory, cardioprotective and anticancer properties, among others [1]. These beneficial compounds do not have great application value on an industrial scale. In the present Final Degree Project a study is carried out on the possibility of extracting functional phenolic compounds from almond skins, and using them as natural colorants, with which to dye fabrics. By reusing this natural residue, the hides would be reinserted into the production chain, using them as new raw material, thus completing a circular and sustainable system. To obtain these phenolic compounds, an extraction process is carried out using distilled water as a solvent. The project studies the effect of temperature, the solid-liquid ratio, the particle size and the extraction time on the amount of polyphenols obtained. Extraction kinetics is also studied, using various kinetic models. Once these extracts have been obtained, a dyeing process is carried out using salts and natural enzymes. Finally, the dyed fabrics are studied colorimetrically, and are subjected to fastness tests to rubbing, washing and perspiration.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria química::Indústries químiques::Colorants, pintures i vernissos
dc.subject.lcshColoring matter
dc.subject.lcshAlmond
dc.subject.lcshDyes and dyeing
dc.subject.otherLaccase
dc.subject.otherPiel
dc.subject.otherAlmendra
dc.subject.otherColorantes
dc.subject.otherNaturales
dc.subject.otherExtracción
dc.subject.otherPolifenoles
dc.subject.otherCinética
dc.subject.otherTintura
dc.subject.otherTejido
dc.subject.otherLana
dc.subject.otherMordiente
dc.titleExtracción de colorantes de un residuo natural
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacColorants
dc.subject.lemacAmetlles
dc.subject.lemacTints i tenyit
dc.identifier.slugPRISMA-153808
dc.rights.accessRestricted access - author's decision
dc.date.lift10000-01-01
dc.date.updated2021-03-10T19:38:07Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2009)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record