Recent Submissions

  • Virtual human hand: autonomous grasping strategy 

    Peña Pitarch, Esteve (INTECH, 2010-02)
    Part of book or chapter of book
    Open Access
    La mà humana és l'eina més completa, capaç d'adaptar-se a superfícies diferents i formes i tocar i agafar. Es presenten i es desenvolupa un algoritme nou per agafar qualsevol objecte en un entorn virtual (VE). L'objectiu ...