Show simple item record

dc.contributorColl Bertran, Josep
dc.contributor.authorPoll Crespo, Pau
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Organització d'Empreses
dc.date.accessioned2021-02-16T11:07:42Z
dc.date.available2021-02-16T11:07:42Z
dc.date.issued2020-07-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/339741
dc.description.abstractAmb el desenvolupament d’aquest Treball de Fi de Grau, el que es pretén aconseguir és aplicar els coneixements i tècniques adquirits referents a la Gestió de Projectes en un equip de treball d’una empresa d’enginyeria, amb la finalitat de millorar i optimitzar els processos que fins al moment s’estaven duent a terme per a la realització dels projectes, amb l’objectiu d’augmentar-ne el rendiment i l’eficiència. Les tècniques i mètodes utilitzats per la realització d’aquest treball estan basats en els fonaments de la Gestió de Projectes, definits, estandarditzats, i internacionalment reconeguts en el que es coneix com la Guia del Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Les tècniques i coneixements que s’hi descriuen són aplicables a la gran majoria de projectes, i existeix un consens general que l’aplicació d’aquestes permet augmentar la possibilitat d’èxit dels projectes realitzats. El present treball es distribueix en dues fases ben diferenciades. Una primera on s’hi desenvolupa la vessant més teòrica referent a la Gestió de Projectes, on s’hi exposa quins són els fonaments, definint-ne els aspectes principals i més rellevants, i els diferents Grups de Processos i Àrees de Coneixements descrits a la Guia del PMBOK. Per altra banda, es disposa d’una segona part de caire més experimental i pràctic. En aquesta s’hi descriuen aquelles tècniques i processos utilitzats i elaborats per tal de complir amb els objectius d’aquest treball. Finalment, es debat si el conjunt de tècniques i processos aplicats i elaborats han permès categoritzar els objectius d’aquest treball com a assolits de manera exitosa. Com que s’ha observat un clar progrés en referència a la millora de la gestió dels projectes de l’empresa, així com dels processos establerts per la seva elaboració, permet concloure que efectivament, els objectius han estat assolits amb èxit.
dc.description.abstractCon el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado, lo que se pretende conseguir es aplicar los conocimientos y técnicas adquiridos referentes a la Gestión de Proyectos en un equipo de trabajo de una empresa de ingeniería, con el fin de mejorar y optimizar los procesos que hasta el momento se estaban llevando a cabo para la realización de los proyectos, con el objetivo de aumentar el rendimiento y la eficiencia. Las técnicas y métodos utilizados para la realización de este trabajo están basados en los fundamentos de la Gestión de Proyectos, definidos, estandarizados, e internacionalmente reconocidos en lo que se conoce como la Guía del Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Las técnicas y conocimientos que se describen son aplicables a la gran mayoría de proyectos, y existe un consenso general de que la aplicación de estas permite aumentar la posibilidad de éxito de los proyectos realizados. El presente trabajo se distribuye en dos fases bien diferenciadas. Una primera donde se desarrolla la parte más teórica referente a la Gestión de Proyectos, donde se expone cuáles son los fundamentos, definiendo los aspectos principales y más relevantes, y los diferentes Grupos de Procesos y Áreas de Conocimientos descritos en la Guía del PMBOK. Por otro lado, se dispone de una segunda parte de carácter más experimental y práctico. En esta se describen aquellas técnicas y procesos utilizados y elaborados para cumplir con los objetivos de este trabajo. Finalmente, se debate si el conjunto de técnicas y procesos aplicados y elaborados han permitido categorizar los objetivos de este trabajo como alcanzados de manera exitosa. Como se ha observado un claro progreso en referencia a la mejora de la gestión de los proyectos de la empresa, así como de los procesos establecidos para su elaboración, permite concluir que efectivamente, los objetivos han sido alcanzados con éxito.
dc.description.abstractWith the development of this End of Degree Project, the aim is to apply the knowledge and techniques acquired regarding Project Management in a work team of an engineering company, in order to improve and optimize the processes that were being carried out until now for the realization of the projects, with the objective of increasing performance and efficiency. The techniques and methods used to carry out this work are based on the fundamentals of Project Management, defined, standardized, and internationally recognized in what is known as the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide. The techniques and knowledge described are applicable to the vast majority of projects, and there is a consensus that the application of these techniques and knowledge increases the possibility of success of the projects carried out. The present work is distributed in two well differentiated phases. The first one develops the most theoretical part referring to Project Management, where the fundamentals are exposed, defining the main and most relevant aspects, and the different Groups of Processes and Areas of Knowledge described in the PMBOK Guide. On the other hand, there is a second part of a more experimental and practical nature. In this part, those techniques and processes used and elaborated to fulfil the objectives of this work are described. Finally, it is discussed if the set of techniques and processes applied and elaborated have allowed to categorize the objectives of this work as successfully achieved. As clear progress has been observed in reference to the improvement of the management of the company's projects, as well as the processes established for their elaboration, it allows us to conclude that the objectives have been successfully achieved.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria mecànica
dc.subject.lcshProject management
dc.subject.lcshBusiness enterprises
dc.titleGestió de projectes aplicat a una empresa d'enginyeria
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacGestió de projectes
dc.subject.lemacEmpreses
dc.identifier.slugPRISMA-154042
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2020-08-19T18:36:22Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola d'Enginyeria de Barcelona Est
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record