El Grup de Recerca en Enginyeria Òptica pertany al Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6) de la UPC. L'activitat del Grup està dedicada tant a la recerca aplicada com de transferència de noves aplicacions basades en el disseny de dispositius òptics i fotònics. La recerca del Grup dona lloc regularment a contribucions científiques en forma de tesis doctorals, articles publicats en revistes indexades, contribucions a congressos nacionals i internacionals i patents, algunes d'elles en explotació. El fet que l'enginyeria òptica i la fotònica són tecnologies transversals que poden donar un alt valor afegit a les aplicacions industrials han fet que les activitats de transferència de coneixement experimentin un fort creixement. El Grup ha estat molt actiu en la creació d'empreses derivades (spin-offs) basades en tecnologia (set en total). Aquestes empreses contribueixen al creixement i la internacionalització de les activitats del Grup.

The aim is to carry out R&D activities and provide innovative solutions in the field of optical engineering. The main research areas are the design of optical systems and sensors, the development of instrumentation, optical metrology, laser applications, colour technology, radiometry and photometry, and biomedical instrumentation.

The aim is to carry out R&D activities and provide innovative solutions in the field of optical engineering. The main research areas are the design of optical systems and sensors, the development of instrumentation, optical metrology, laser applications, colour technology, radiometry and photometry, and biomedical instrumentation.

Recent Submissions

View more