Show simple item record

dc.contributorFelipe Blanch, José Juan de
dc.contributor.authorGarcia Viera, César
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC
dc.date.accessioned2021-02-09T10:55:38Z
dc.date.available2021-02-09T10:55:38Z
dc.date.issued2020-07-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/337134
dc.description.abstractEl present projecte pretén mostrar com aplicar la teoria de mecànica de fluids al món de l’automobilisme. Més concretament, l’objectiu principal és entendre com interacciona l’aire amb un automòbil de turisme quan aquest es troba circulant i quines millores aerodinàmiques es poden afegir per adaptar-lo a la competició. El treball es centra únicament en la millora aerodinàmica del vehicle mitjançant apèndixs aerodinàmics, conservant la geometria original del model i les seves prestacions, com són la potència del motor o l’adherència dels neumàtics.Primerament, s’han introduït els conceptes bàsics de l’aerodinàmica, aplicats en aquest cas a l’automobilisme, ja que seran necessaris per avaluar posteriorment el funcionament de les millores aerodinàmiques introduïdes. Un cop explicats els diferents conceptes, s’ha dut a terme el disseny del model que s’emprarà en les simulacions. Donada la geometria complexa d’un automòbil, els càlculs s’han efectuat mitjançant simulacions per ordinador. S’ha escollit un model de automòbil tipus sedan, basat en el Volkswagen Passat B6. Un cop dissenyat, s’ha detallat tot el procés necessari per poder dur a terme la simulació del model quan aquest es troba circulant. Amb els resultats del model de sèrie, s’han aplicat les diferents millores aerodinàmiques plantejades, explicant el seu funcionament teòric, el seu disseny i el comportament final simulat un cop s’han instal·lat al model. A banda dels resultats numèrics, en cada millora, així com en el model de sèrie, es mostra la visualització del flux, generada per la simulació, a diferents zones d’interès del vehicle per poder explicar el comportament del flux en cada regió.Finalment, s’han dut a terme els diferents ajustos en els components aerodinàmics afegits per adaptar el vehicle a diferents circuits. Per quantificar quina millora s’aconsegueix amb cada ajust, s’ha dut a terme una simulació simplificada del comportament del vehicle en una volta a cadascun dels circuits.Amb els resultats d’aquest treball,s’han pogut observar les diferències de comportament de les diferents millores quan aquestes s’estudien aïlladament o en models de vehicle diferents a l’emprat en aquest treball. També ha estat possible quantificar la millora de temps que representa adaptar l’aerodinàmica d’un turisme, així com el guany en maniobrabilitat que s’obté., i les limitacions que es tenen si no es fan altres millores en les prestacions del vehicle.
dc.description.abstractThis project aims to show how to apply the theory of fluid mechanics to the world of motorsport. More specifically, the main goal is to understand how air interacts with a passenger car when it is in circulation and what aerodynamic improvements can be added to adapt it to the competition. The workfocuses solely on the aerodynamic improvement of the vehicle through aerodynamic appendages, preserving the original geometry of the model and its features, such as engine power or tire grip.First, the basic concepts of aerodynamics have been introduced,applied in this case to motoring, as they will be necessary to later evaluate the operation of the introduced aerodynamic improvements. Once the different concepts have been explained, the design of the model that will be used in the simulations has been carried out. Given the complex geometry of an automobile, the calculations were performed using computer simulations.A sedan car model has been chosen, based on the Volkswagen Passat B6. Once designed, the entire process necessary to be able to perform the simulation of the model when it is circulating has been detailed.With the results of the series model, the different aerodynamic improvements proposed have been applied, explaining their theoretical operation, their design and the simulated final behaviour once they have been installed in the model. In addition to the numerical results, in each improvement, as well as in the series model, the visualization of the flow, generated by the simulation, is shown in different areas of interest of the vehicle tobe able to explain the behaviour of the flow in each region.Finally, different adjustments have been made to the aerodynamic components added to adapt the vehicle to different circuits. To quantify what improvement is achieved with each adjustment, a simplified simulation of vehicle behaviour was performed in one lap on each of the circuits.With the results of this work, it has been possible to observe the differences in the behaviour of the different improvements when these are studied in isolation or in different vehicle models used in this work. It has also been possible to quantify the improvement in time involved in aerodynamically adapting a passenger car, as well as the manoeuvrability gain obtained, and the limitations that exist if no other improvements are made to the vehicle’s performance
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Aeronàutica i espai::Aerodinàmica
dc.subject.lcshAerodynamics
dc.subject.lcshFluid mechanics
dc.subject.otherDisseny i optimització d'una carrosseria
dc.titleDisseny i optimització d’una carrosseria
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacAerodinàmica
dc.subject.lemacMecànica de fluids
dc.identifier.slugPRISMA-153284
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2020-12-15T13:10:34Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2016)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record