Show simple item record

dc.contributorSanabra Loewe, Marc
dc.contributorRosell Amigó, Juan Ramón
dc.contributor.authorGarcía Pérez, Félix
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament de Tecnologia de l'Arquitectura
dc.date.accessioned2021-02-03T09:59:15Z
dc.date.issued2020-11-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/336782
dc.description.abstractEl ciment és un dels productes més utilitzat dins del sector de la construcció.Per aquest motiu i per les tècniques de producció usades actualment, el ciment és responsable deentre un 5% i un 7% de les emissions de CO2a nivellglobal, representant prop del 50% deles emissionsdel sectorde la construcció. Per tal de reduir l’impacte ambientalde la producció de ciment, actualment es plantegen diferents líniesde recerca enfocades a trobar cimentsque permetin substituir el ciment Portland. Unales solucions més prometedoressónels ciments activats alcalinament(AAC).D’entre aquests, el present treball es centra en l’estudi dels ciments queutilitzen cendres d’incineradora de residus sòlids urbans com a precursorsde l’activació alcalina. Aquestsciments no només tenen potencial per reduir les emissions, sinó que també permeten donar una segona vidaals residus urbans incinerats,que actualments’estimen en més 1.300 Mt a l’anya nivell global. Aquest projecte de fi de graués un treball experimental, que s’ha centrat en formular formigons utilitzant com a precursor les cendres provinents d’incineradores de residus sòlids urbans (formigons AA-WBA) per provar de fer al nostre laboratoriformigons alternatius,amb prestacions similars a unciment Portlandcomercial. Seguint les indicacions dels professors de la facultat de química de la UB, Josep Maria Chimenos i Joan Formosa, deldoctorandÀlexMaldonado i dels tutors d’aquest TFG, Joan Ramon Rosell i Marc Sanabra, s’ha realitzat una campanya d’assaigs, on es comparen les prestacionsde dues dosificacions de formigons AA-WBA amb un formigó realitzat amb ciment Portland comercial. Es realitzen proves a 7, 14 i 28 dies per determinar la resistència mecànica, el mòdul elàstic, la porositat i els compostos lixiviats. Les dues dosificacions de formigons AA-WBA formulades, difereixen en la proporció entre l’activador i el precursor (relació A/P), ja quees pensa que aquesta relació pot exercir una influència clau en el desenvolupament de les prestacions finals dels formigons, de la mateixa manera que la relació líquid/sòlid ho fa en els formigons convencionals. Aquesta campanya d’assaigs hadonat com a resultat unes resistències a compressió del formigons de ciment AA-WBA significativament per sotade les esperades. D’aixòes conclouque les formulacions usadesno han estat les més apropiades. Tot i així, les dades recollides poden ser útils per a continuar la recerca en aquest camp d’estudi. D’entre els resultats obtinguts en destaca l’establimentd’un rang de relacions activador/precursor (A/P) que permet aconseguir formigons de ciment AA-WBA amb una consistència similar a la del formigó Portland comercial assajat. A més, s’han identificat els possibles factors responsables de la diferència deprestacions existents entre les pastes de ciment AA-WBAque actualment s’estan obtenint en els estudisdela Universitat de Barcelona, i els nous formigons que s’han formulaten aquest treball; i que es podrientrobar a l’origen dels resultats inesperats obtinguts en aquest estudi.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Edificació::Materials de construcció::Formigó
dc.subject.lcshRecycling (Waste, etc.)
dc.subject.lcshSalvage (Waste, etc.)
dc.subject.lcshPortland cement
dc.titleFormulació i assaig de formigons amb cendres d'incineradora de residus urbans com a precursor de l'activació alcalina
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacReciclatge (Residus, etc.)
dc.subject.lemacResidus -- Recuperació
dc.subject.lemacCiment pòrtland -- Assaigs de materials
dc.subject.lemacFormigó -- Anàlisi
dc.identifier.slugEPSEB-189.7446
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.lift10000-01-01
dc.date.updated2020-11-26T08:30:38Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
dc.audience.degreeGRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA I EDIFICACIÓ (Pla 2015)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record