El LEAM té com a missió la recerca en el control del soroll i les vibracions i traslladar el coneixement adquirit a l'entorn socioeconòmic. La recerca abasta des de la formulació de models analítics i numèrics fins a la validació experimental en plantes pilot i en situacions reals. Els principals camps de treball són la modelització de l'impacte vibratori d'infraestructures, el control actiu de soroll, l'acústica ambiental i la detecció de fallades per emissió acústica.

El LEAM tiene como misión la investigación en el control del ruido y las vibraciones y trasladar el conocimiento adquirido en el entorno socioeconómico. La investigación abarca desde la formulación de modelos analíticos y numéricos hasta la validación experimental en plantas piloto y en situaciones reales. Los principales campos de trabajo son la modelización del impacto vibratorio de infraestructuras, el control activo de ruido, la acústica ambiental y la detección de fallos por emisión acústica.

El LEAM tiene como misión la investigación en el control del ruido y las vibraciones y trasladar el conocimiento adquirido en el entorno socioeconómico. La investigación abarca desde la formulación de modelos analíticos y numéricos hasta la validación experimental en plantas piloto y en situaciones reales. Los principales campos de trabajo son la modelización del impacto vibratorio de infraestructuras, el control activo de ruido, la acústica ambiental y la detección de fallos por emisión acústica.

El LEAM tiene como misión la investigación en el control del ruido y las vibraciones y trasladar el conocimiento adquirido en el entorno socioeconómico. La investigación abarca desde la formulación de modelos analíticos y numéricos hasta la validación experimental en plantas piloto y en situaciones reales. Los principales campos de trabajo son la modelización del impacto vibratorio de infraestructuras, el control activo de ruido, la acústica ambiental y la detección de fallos por emisión acústica.

Enviaments recents

Mostra'n més