Show simple item record

dc.contributorBaile Puig, Maria Teresa
dc.contributorMartín Fuentes, Enrique
dc.contributor.authorFerrer Ros, Marc
dc.contributor.authorRodríguez Forn, Marçal
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament de Ciència i Enginyeria de Materials
dc.date.accessioned2021-01-20T10:32:00Z
dc.date.issued2020-10-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/335610
dc.description.abstractEl principal objectiu d’aquest treball és fer un estudi dels efectes de diferents additius a un aliatge d’alumini AlSi9Cu3. Els elements d'addició seran Cr, Zr, Mg, Zn i Ti-B, introduïts en petits quantitats. D’altra banda, també s’analitza l’efecte del tractament tèrmic T6 aplicat en distintes etapes sobre les propietats finals de l’aliatge. Aquest T6 estarà dividit en el T6 clàssic, T6 amb dues etapes de maduració i T6 amb tres etapes de maduració. Es parteix de dos composicions diferents, essent la primera d’elles la d’AlSi9Cu3 + 3% Zn + 2% Mg + 0,2%Cr + 0,2% Zr + 0,5%TiB, que és la que millors resultats va donar al treball anterior, precedent de l’actual estudi. L’altra composició és AlSi9Cu3 + 1% Zn + 1% Mg + 0,2%Cr + 0,2% Zr, la qual també donava bons resultats, però en aquest cas s’estudiarà incorporant un 0,5% de Ti-B. L’objectiu d’aquesta part és determinar, mitjançant els assajos de duresa i metal·logràfics, quina de les dues composicions ofereix millors propietats i quin dels tractaments és el més òptim. S’arriba a la conclusió que la composició que ofereix millors resultats és la de AlSi9Cu3 + 1% Zn + 1% Mg + 0,2%Cr + 0,2% Zr + 0,5%TiB, amb una posta en solució de 6 hores a 520°C seguit del tremp amb aigua tèbia i una maduració a 170°C durant 4 hores. Finalment, es procedeix a realitzar un assaig a tracció amb el nou motlle, ja que l’utilitzat en els treballs anteriors no s’aconseguia extreure cap proveta bona a causa d’un defecte en la seva fabricació. D’aquest assaig només s’han obtingut un parell de provetes vàlides per al material no aliat, les provetes aliades han sigut rebutjades a causa d’una acumulació d’òxids a l’interior de les provetes, provocada per una colada ineficient.
dc.description.abstractThe main objective of this project is to study the effects of different additives on an AlSi9Cu3 aluminium alloy. The addition elements will be Cr, Zr, Mg, Zn and Ti-B, added in small quantities. On the other hand, the effect of the T6 heat treatment applied in different stages on the final properties of the alloy is also analysed. This T6 will be divided into the classic T6, T6 with two step ageing and T6 with three step aging. It is based on two different compositions, the first of which is AlSi9Cu3 + 3% Zn + 2% Mg + 0.2% Cr + 0.2% Zr + 0.5% Ti-B which is the best results obtained in the previous work, followed by the present study. The other composition is AlSi9Cu3 + 1% Zn + 1% Mg + 0.2% Cr + 0.2% Zr + 0.5% TiB, which also gave good results, but in this case it will be studied with an addition of 0,5% of TiB. The aim of this part is to determine, by means of hardness tests and metallography, which of the two compositions offers better properties and which of the treatments is the most optimal. It is concluded that the composition that offers better results is the AlSi9Cu3 + 1% Zn + 1% Mg + 0.2% Cr + 0.2% Zr + 0.5% Ti-B, with a solution of 6 hours at 520 °C followed by tempering with warm water and aging at 170 °C for 4 hours. Finally, a tensile test is carried out with the new mold, as the one used in the previous works could not extract any valid test due to a defect in its manufacture. From this test only a couple of valid results were obtained for the non-alloy material, the allied samples were rejected due to an accumulation of oxides inside the samples, caused by inefficient casting.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria dels materials::Assaig de materials
dc.subject.lcshAlloys -- Microstructure
dc.subject.lcshAluminum alloys -- Heat treatment
dc.subject.lcshAluminum founding
dc.subject.otherMicroaliatge
dc.subject.otherTractament tèrmic
dc.subject.otherT6 per etapes
dc.subject.otherPropietats mecàniques
dc.subject.otherFundició
dc.subject.otherAdditius
dc.subject.otherAlSi9Cu3
dc.subject.otherTi-B
dc.subject.otherMicroalloying
dc.subject.otherHeat treatment
dc.subject.otherT6 step ageing
dc.subject.otherMechanical properties
dc.subject.otherCasting
dc.subject.otherAdditions
dc.titleEfecte dels elements microaliants i dels tractaments tèrmics en les propietats mecàniques de l'aliatge AlSi9Cu3
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacAliatges -- Microestructura -- TFG
dc.subject.lemacAliatges -- Propietats mecàniques
dc.subject.lemacAlumini -- Aliatges
dc.identifier.slugPRISMA-154853
dc.rights.accessRestricted access - author's decision
dc.date.lift10000-01-01
dc.date.updated2020-12-15T13:29:18Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
dc.provenanceAquest TFE té diversos autors i els fitxers s'han penjat en un únic registre perquè les memòries i les dades principals són iguals.
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA DE DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE (Pla 2009)
dc.contributor.covenanteeCIE Automotive. Componentes Vilanova
dc.contributor.covenanteeAleastur
dc.contributor.covenanteeStlan


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record