https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/marisa-zaragoza-directora-epsevg

La professora Marisa Zaragozá Monroig ha estat proclamada directora de l'Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) de la UPC, després d’haver guanyat les votacions al càrrec. Marisa Zaragozá és la primera dona escollida per dirigir l’Escola, creada el 1901 amb el nom d'Escola Superior i Elemental d'Indústries de Vilanova i la Geltrú i que es va incorporar a la Universitat l’any 1972.

02/12/2020
Segons els resultats definitius de les votacions efectuades per urna electrònica, del 25 al 27 de novembre, la candidatura de la professora Marisa Zaragozá s’ha imposat, amb el 59,74 % dels vots ponderats, a la candidatura encapçalada pel professor Juan José Aliau Pons, que ha obtingut el 40,26 % dels vots ponderats en les eleccions a la direcció de l'Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC).
La proclamació definitiva com a directora electe de l’Escola s'ha fet pública el dia 2 de desembre, un cop finalitzat el període de reclamacions dels resultats. Quan prengui possessió del càrrec, Marisa Zaragozá agafarà el relleu al professor Frederic Vilà Martí, al capdavant de l’Escola des del 2012. L’acompanyen en la candidatura els professors Rafael Morillas Varón, com a secretari acadèmic i sotsdirector de Qualitat; Carles Batlle Arnau, com a cap d’Estudis i Planificació Acadèmica; Hernán González Rojas, en la sotsdirecció de Recerca; Cristóbal Raya Giner, en la d’Infraestructures i Innovació, i Ignasi Perat Benavides, en la d’Empresa i Relacions Externes. També formen part de l’equip les professores Elisabet Arnó Macià, en la sotsdirecció d’Internacionalització i Estudiantat, i Àngels Hernández Gómez, en la de Promoció, Igualtat i Inclusió.
Marisa Zaragozá és la primera dona elegida per dirigir l’EPSEVG, fundada l'any 1901 com l'Escola Superior i Elemental d'Indústries de Vilanova i la Geltrú (si bé el seu origen data del 1881, amb la creació de l'Escola d'Arts i Oficis, predecessora directa). L’any 1972 s’incorpora, com a Escola Universitària Tècnica Industrial, a la Universitat Politècnica de Barcelona, actualment UPC.
LIicenciada en Ciències Matemàtiques per la Universitat de València (1987) i doctora en Ciències Matemàtiques per la UPC (1994), Marisa Zaragozá és professora titular d’universitat des del 2001. Està vinculada, des del 1987, a l'EPSEVG, on exerceix la docència, i al Departament de Matemàtiques de la UPC. També ha impartit docència a l'Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) (anomenada anteriorment Escola Superior d’Agricultura de Barcelona).
Marisa Zaragozá ha estat vicerectora d’Estudiantat de la UPC durant l’any 2017, càrrec que li ha permès, a més de familiaritzar-se amb les estructures i els òrgans de govern de la Universitat, participar en la redacció i aprovació dels protocols d’inclusió i d’assetjament sexual de l’estudiantat. Anteriorment ha estat secretària acadèmica del Departament de Matemàtica Aplicada IV, actualment integrat al Departament de Matemàtiques, així com cap de la secció de la mateixa unitat a l'EPSEVG.
Com a investigadora, forma part del Centre de Recerca d'Arquitectures Avançades de Xarxes (CRAAX), després d'haver estat membre del grup Combinatorics, Graph Theory and Applications (COMBGRAF), els dos de la UPC.
El seu camps de recerca han estat la teoria de grafs i les seves aplicacions en l'anàlisi i disseny de xarxes d'interconnexió. Actualment, se centra en el camp de la intel·ligència artificial i en l’aplicació de tècniques estadístiques de machine learning per al disseny d’arquitectures Fog-to-Cloud.

Objectius de la candidatura
La campanya electoral de Maria Zaragozá i l’equip s’ha basat en dos grans eixos: d’una banda, els objectius per preparar el futur de l’Escola en els propers anys, que passen, entre d’altres, per donar més visibilitat i reforçar la recerca del Campus de la UPC a Vilanova, per apostar per una política de Personal Docent i Investigador (PDI) que faci front al relleu generacional, per reforçar la col·laboració amb empreses i les aliances amb les institucions territorials, així com per enfortir la internacionalització del campus. També es volen promoure projectes que aportin millores a la societat, incorporant aspectes ètics i socials, en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per les Nacions Unides.
L’altre eix el formen les propostes per al dia a dia, com és la de crear una sotsdirecció d’estudiantat per respondre, de manera més directa, a les necessitats diverses d’aquest col·lectiu; acompanyar l’estudiantat que es matricula un cop el curs ha començat, així com adaptar els laboratoris, aules i recursos a les necessitats docents. També es proposa explorar la possibilitat de desenvolupar dobles titulacions internacionals, entre altres qüestions.