https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/linte-de-la-upc-mapa-el-flux-de-neutrons-en-diferents-punts-despanya

L'Institut de Tecnologies Energètiques (INTE) de la UPC coordina una campanya de caracterització de neutrons produïts per raigs còsmics a la zona sud i centre d'Espanya. Un projecte per conèixer millor el clima espacial, la radioactivitat ambiental i les fallades en microelectrònica. Aquesta setmana del final de novembre també s'estan fent mesures des del terrat de l'ETSEIB de la UPC.

24/11/2020
En el marc del projecte HENSA (per les seves sigles en anglès High Efficiency Neutron Spectrometry Array), un equip d'investigadors coordinats per l'investigador Ariel Tarifeño-Saldivia, de l'Institut de Tècniques Energètiques (INTE) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), realitza un mapatge dels neutrons produïts per raigs còsmics al llarg del territori espanyol. Per realitzar aquestes mesures s'utilitza el detector HENSA, un espectròmetre de neutrons d'alta eficiència, dissenyat a la UPC a través de diversos projectes de recerca, per a la caracterització del fons neutrònic ambiental en instal·lacions de baixa radioactivitat (laboratoris subterranis de recerca) a nivell de la superfície terrestre.
Els neutrons produïts per raigs còsmics són de gran interès no només en el camp de la física de raigs còsmics, sinó també en àrees tan diverses com la radioactivitat ambiental, les fallades en tecnologia de microelectrònica o el clima espacial.
Aquesta setmana del final de novembre els investigadors també estan fent mesures amb HENSA al terrat de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la UPC, un punt més de mesures que se suma a la campanya que han anat realitzant per Espanya. Durant el mes d'octubre han fet campanyes amb HENSA a la zona sud i centre peninsular. A Andalusia s'han dut a terme mesures a l'Observatori de Sierra Nevada (2850 m) i al terrat de la Facultat de Ciències de la Universitat de Granada (750 m). Així mateix, s'han dut a terme mesures al terrat de la nau experimental de l'Institut de Física Corpuscular (nivell de la mar) a València. Aquesta campanya està relacionada amb el projecte LINrem, el qual ha estat finançat pel Programa 'Indústria del Coneixement' de la Generalitat de Catalunya en les modalitats Llavor Acosta't del Mercat.
Aquesta activitat se suma a la primera campanya de mesures duta a terme dins el mateix projecte a finals del mes de juliol i principis d'agost, a la zona nord d'Espanya. Aquesta va incloure mesures a l'estació d'esquí d'Astún (2140 m), la terrassa de l'edifici seu del Laboratori Subterrani de Canfranc (Canfranc-Estació, 1100 m) i el terrat de l'Institut de Física de Cantàbria a la ciutat de Santander (nivell del mar).

Moment idoni per observar el flux de neutrons
L'objectiu d'aquestes mesures, usant el detector HENSA, consisteix en la caracterització de la distribució d'energies de neutrons produïts per raigs còsmics, els anomenats neutrons ambientals, durant el mínim d'activitat solar. El cicle solar té un període d'11 anys i està anticorrelacionat amb l'activitat solar. És a dir, a menor nivell d'activitat solar, més gran és el flux de neutrons produïts per raigs còsmics en l'atmosfera terrestre. D'acord amb el panell especialitzat dels Estats Units constituït per experts de la NASA i el NOAA, el mínim d'activitat del nou cicle solar, el nombre 25 des que es tenen registres, va tenir lloc aproximadament durant el mes de desembre del 2019. Per aquesta raó, el moment actual és òptim per mapar i caracteritzar el màxim flux de neutrons, a ser observat durant el present cicle solar, en diferents emplaçaments i altituds al llarg del territori espanyol. Aquesta activitat ha permès també realitzar mesures de validació de dosímetres ambientals de neutrons innovadors desenvolupats pel INTE, en el marc del projecte LINrem.
En el projecte HENSA, finançat amb fons del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, participen, a més d'investigadors de l'INTE i de la Secció d'Enginyeria Nuclear de la UPC, científics de l'Institut de Física Corpuscular (IFIC / CSIC-UV, València), la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i el Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HDZR, Alemanya). També contribueixen al projecte el Laboratori Subterrani de Canfranc (LSC) i investigadors del Centre Canadenca d'Acceleradors de Partícules (TRIUMF) del Canadà i del Centre d'Investigació de Ions Pesats (GSI) a Alemanya.