El grup desenvolupa línies de recerca relacionades amb el processament de la informació òptica continguda en imatges i d'altres aplicacions de l’òptica visible, amb extensió a les bandes espectrals de l’infraroig pròxim i l’ultravioleta. Abasta la formació investigadora d'estudiants de màster i doctorat. Comprèn temes relacionats amb: la imatge (formació, presentació i anàlisi), la visió, el color i el processat amb làser. Cobreix aplicacions diverses en els camps de la salut visual, la inspecció de teixits tèxtils, la seguretat òptica, la visió artificial, la inspecció automàtica, el tractament i l’anàlisi d’imatges, el reconeixement de formes, la qualitat òptica i visual, les lents intraoculars, la imatge mèdica, el disseny d’instruments, les tècniques de caracterització i mesura, la fotometria, la colorimetria, el color digital, el processat de materials per irradiació làser i temes afins.

The group?s aim is to carry out research related to the applications of visible optics, including near infrared and ultraviolet spectral bands. It deals with images, vision, colour and laser processing. It embraces a variety of applications in the fields of machine vision, automatic inspection, image analysis and processing, pattern recognition,optical and visual qualities, intraocular lenses, instrumentation and measuring techniques, photometry, colour measurement, digital colour, laser processing of materials, laser marking, waveguides, etc.
The aims of the group involve the following three areas:
- Image processing. The acquisition, analysis, display and processing of images. Optical, digital and hybrid operations performed for a given application, such as pattern recognition, feature extraction, image improvement, fault detection, identification, classification, discrimination, codification, characterisation, etc. Systems, devices and illumination environments for image capturing and display. Human vision models applied to

The group?s aim is to carry out research related to the applications of visible optics, including near infrared and ultraviolet spectral bands. It deals with images, vision, colour and laser processing. It embraces a variety of applications in the fields of machine vision, automatic inspection, image analysis and processing, pattern recognition,optical and visual qualities, intraocular lenses, instrumentation and measuring techniques, photometry, colour measurement, digital colour, laser processing of materials, laser marking, waveguides, etc.
The aims of the group involve the following three areas:
- Image processing. The acquisition, analysis, display and processing of images. Optical, digital and hybrid operations performed for a given application, such as pattern recognition, feature extraction, image improvement, fault detection, identification, classification, discrimination, codification, characterisation, etc. Systems, devices and illumination environments for image capturing and display. Human vision models applied to

Recent Submissions

View more