El treball del grup comprèn l'optimització numèrica, la modelització de problemes resolubles amb optimització, i l'aplicació de tècniques adients a problemes de l'enginyeria, la indústria, la logística i les tecnologies de la informació. L'optimització numèrica inclou l'estudi de les propietats del problemes estudiats, l'anàlisi de nous algorismes d'optimització (lineal, no lineal, contínua, entera i combinatòria), el desenvolupament de procediments numèrics per a la seva implementació computacional eficient i la comparació amb algorismes previs, si existeixen. La part de modelització implica la cerca de formulacions escaients que permetin la resolució de problemes reals, sovint de gran dimensió. Els problemes reals en que el grup està treballant actualment són: protecció i privacitat de dades estadístiques; i generació òptima d'electricitat en un entorn multimercat.

The group works on both the numerical optimisation and the modelling of problems that can be solved through optimisation. Its work on numerical optimisation includes the analysis of new optimisation algorithms (linear, nonlinear, continuous and integer) and their convergence, the development of numerical procedures for their efficient computational implementation, and the comparison to existing algorithms. The work on modelling focuses on the solution of real problems, which are often large-scale, by finding an equivalentmathematical formulation leading to an optimisation problem, and applying a suitable solver, that has either been specially developed or is commercially available. The modelling languages that are available are used.

The group works on both the numerical optimisation and the modelling of problems that can be solved through optimisation. Its work on numerical optimisation includes the analysis of new optimisation algorithms (linear, nonlinear, continuous and integer) and their convergence, the development of numerical procedures for their efficient computational implementation, and the comparison to existing algorithms. The work on modelling focuses on the solution of real problems, which are often large-scale, by finding an equivalentmathematical formulation leading to an optimisation problem, and applying a suitable solver, that has either been specially developed or is commercially available. The modelling languages that are available are used.

Recent Submissions

View more