L'arquitectura es basa en tres pilars fonamentals: el projecte, el territori construït i el seu ús històric i social.
Des dels seus ja més de vint anys d'existència, aquest grup de recerca analitza com s'articulen aquestes tres bases d'arquitectura tant en l'Àmbit cientí­fic com estètic i finalment eticopolí­tic. L'objectiu més precís serà, doncs, l'estudi del medi construït com a diafragma entre la nostra ment i la nostra història social d'ús de l'espai.

Architecture rests on three fundamental pillars: dwelling, building and design. For twenty years, the research group has analysed how and why these three fundamental aspects of architecture are linked. We carry out research on the aesthetic, political and scientific links between the use of the space, the design power of our minds and the environmental design strategies and abilities of our time. We want, overall, to know how the built environment affects the way we think and live.

Architecture rests on three fundamental pillars: dwelling, building and design. For twenty years, the research group has analysed how and why these three fundamental aspects of architecture are linked. We carry out research on the aesthetic, political and scientific links between the use of the space, the design power of our minds and the environmental design strategies and abilities of our time. We want, overall, to know how the built environment affects the way we think and live.

Recent Submissions

View more