L'edició d'aquest treball s'inscriu en el projecte HAR2016-75871-R

Coberta: Un aspecte de la sala de lectura. Font: Biblioteca ETSEIB

Coberta posterior: Un racó de la secció de publicacions periòdiques del Fons històric.Font: Biblioteca ETSEIB

Summary

  • La Biblioteca, un recurs, un servei, un patrimoni 

    Lusa Monforte, Guillermo; Roca-Rosell, Antoni (Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica “Francesc Santponç i Roca”. Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura “Pere Duran Farell”. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 2020)
    Número de revista
    Open Access