Show simple item record

dc.contributorChiumenti, Michele
dc.contributorBadia, Santiago
dc.contributor.authorMiranda Neiva, Eric
dc.contributor.otherEscola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
dc.date.accessioned2020-10-25T00:02:41Z
dc.date.available2020-10-21T16:00:38Z
dc.date.issued2020-10-07
dc.identifier.citationMiranda Neiva, E. Large-scale tree-based unfitted finite elements for metal additive manufacturing. Tesi doctoral, UPC, Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, 2020.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/330735
dc.descriptionPremi extraordinari doctorat UPC curs 2019-2020, àmbit d’Enginyeria Civil i Ambiental
dc.description.abstractThis thesis addresses large-scale numerical simulations of partial differential equations posed on evolving geometries. Our target application is the simulation of metal additive manufacturing (or 3D printing) with powder-bed fusion methods, such as Selective Laser Melting (SLM), Direct Metal Laser Sintering (DMLS) or Electron-Beam Melting (EBM). The simulation of metal additive manufacturing processes is a remarkable computational challenge, because processes are characterised by multiple scales in space and time and multiple complex physics that occur in intricate three-dimensional growing-in-time geometries. Only the synergy of advanced numerical algorithms and high-performance scientific computing tools can fully resolve, in the short run, the simulation needs in the area. The main goal of this Thesis is to design a a novel highly-scalable numerical framework with multi-resolution capability in arbitrarily complex evolving geometries. To this end, the framework is built by combining three computational tools: (1) parallel mesh generation and adaptation with forest-of-trees meshes, (2) robust unfitted finite element methods and (3) parallel finite element modelling of the geometry evolution in time. Our numerical research is driven by several limitations and open questions in the state-of-the-art of the three aforementioned areas, which are vital to achieve our main objective. All our developments are deployed with high-end distributed-memory implementations in the large-scale open-source software project FEMPAR. In considering our target application, (4) temporal and spatial model reduction strategies for thermal finite element models are investigated. They are coupled to our new large-scale computational framework to simplify optimisation of the manufacturing process. The contributions of this Thesis span the four ingredients above. Current understanding of (1) is substantially improved with rigorous proofs of the computational benefits of the 2:1 k-balance (ease of parallel implementation and high-scalability) and the minimum requirements a parallel tree-based mesh must fulfil to yield correct parallel finite element solvers atop them. Concerning (2), a robust, optimal and scalable formulation of the aggregated unfitted finite element method is proposed on parallel tree-based meshes for elliptic problems with unfitted external contour or unfitted interfaces. To the author’s best knowledge, this marks the first time techniques (1) and (2) are brought together. After enhancing (1)+(2) with a novel parallel approach for (3), the resulting framework is able to mitigate a major performance bottleneck in large-scale simulations of metal additive manufacturing processes by powder-bed fusion: scalable adaptive (re)meshing in arbitrarily complex geometries that grow in time. Along the development of this Thesis, our application problem (4) is investigated in two joint collaborations with the Monash Centre for Additive Manufacturing and Monash University in Melbourne, Australia. The first contribution is an experimentally-supported thorough numerical assessment of time-lumping methods, the second one is a novel experimentally-validated formulation of a new physics-based thermal contact model, accounting for thermal inertia and suitable for model localisation, the so-called virtual domain approximation. By efficiently exploiting high-performance computing resources, our new computational framework enables large-scale finite element analysis of metal additive manufacturing processes, with increased fidelity of predictions and dramatical reductions of computing times. It can also be combined with the proposed model reductions for fast thermal optimisation of the manufacturing process. These tools open the path to accelerate the understanding of the process-to-performance link and digital product design and certification in metal additive manufacturing, two milestones that are vital to exploit the technology for mass-production.
dc.description.abstractAquesta tesi tracta la simulació a gran escala d'equacions en derivades parcials sobre geometries variables. L'aplicació principal és la simulació de procesos de fabricació additiva (o impressió 3D) amb metalls i per mètodes de fusió de llit de pols, com ara Selective Laser Melting (SLM), Direct Metal Laser Sintering (DMLS) o Electron-Beam Melting (EBM). La simulació d'aquests processos és un repte computacional excepcional, perquè els processos estan caracteritzats per múltiples escales espaitemporals i múltiples físiques que tenen lloc sobre geometries tridimensionals complicades que creixen en el temps. La sinèrgia entre algorismes numèrics avançats i eines de computació científica d'alt rendiment és la única via per resoldre completament i a curt termini les necessitats en simulació d'aquesta àrea. El principal objectiu d'aquesta tesi és dissenyar un nou marc numèric escalable de simulació amb capacitat de multiresolució en geometries complexes i variables. El nou marc es construeix unint tres eines computacionals: (1) mallat paral·lel i adaptatiu amb malles de boscs d'arbre, (2) mètodes d'elements finits immersos robustos i (3) modelització en paral·lel amb elements finits de geometries que creixen en el temps. Algunes limitacions i problemes oberts en l'estat de l'art, que són claus per aconseguir el nostre objectiu, guien la nostra recerca. Tots els desenvolupaments s'implementen en arquitectures de memòria distribuïda amb el programari d'accés obert FEMPAR. Quant al problema d'aplicació, (4) s'investiguen models reduïts en espai i temps per models tèrmics del procés. Aquests models reduïts s'acoplen al nostre marc computacional per simplificar l'optimització del procés. Les contribucions d'aquesta tesi abasten els quatre punts de dalt. L'estat de l'art de (1) es millora substancialment amb proves riguroses dels beneficis computacionals del 2:1 balancejat (fàcil paral·lelització i alta escalabilitat), així com dels requisits mínims que aquest tipus de mallat han de complir per garantir que els espais d'elements finits que s'hi defineixin estiguin ben posats. Quant a (2), s'ha formulat un mètode robust, òptim i escalable per agregació per problemes el·líptics amb contorn o interface immerses. Després d'augmentar (1)+(2) amb un nova estratègia paral·lela per (3), el marc de simulació resultant mitiga de manera efectiva el principal coll d'ampolla en la simulació de processos de fabricació additiva en llits de pols de metall: adaptivitat i remallat escalable en geometries complexes que creixen en el temps. Durant el desenvolupament de la tesi, es col·labora amb el Monash Centre for Additive Manufacturing i la Universitat de Monash de Melbourne, Austràlia, per investigar el problema d'aplicació. En primer lloc, es fa una anàlisi experimental i numèrica exhaustiva dels mètodes d'aggregació temporal. En segon lloc, es proposa i valida experimental una nova formulació de contacte tèrmic que té en compte la inèrcia tèrmica i és adequat per a localitzar el model, l'anomenada aproximació per dominis virtuals. Mitjançant l'ús eficient de recursos computacionals d'alt rendiment, el nostre nou marc computacional fa possible l'anàlisi d'elements finits a gran escala dels processos de fabricació additiva amb metalls, amb augment de la fidelitat de les prediccions i reduccions significatives de temps de computació. Així mateix, es pot combinar amb els models reduïts que es proposen per l'optimització tèrmica del procés de fabricació. Aquestes eines contribueixen a accelerar la comprensió del lligam procés-rendiment i la digitalització del disseny i certificació de productes en fabricació additiva per metalls, dues fites crucials per explotar la tecnologia en producció en massa.
dc.format.extent267 p.
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística
dc.titleLarge-scale tree-based unfitted finite elements for metal additive manufacturing
dc.typeDoctoral thesis
dc.description.awardwinningAward-winning
dc.rights.accessOpen Access
dc.description.versionPostprint (published version)
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/669823


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record