Desenvolupament de la teoria i la pràctica per a la gestió de projectes temporals multidisciplinaris i multiculturals, aportant les capacitats tècniques i socioeconòmiques necessàries per donar un enfocament innovador al desenvolupament de les pròpies habilitats en gestió de projectes que tinguin una visió integrada dels aspectes mediambientals, de seguretat i de qualitat fonamentals en l'enginyeria actual.
Incorporació a l'activitat acadèmica dels resultats de la investigació en la docència de Projectes d'Enginyeria.

http://futur.upc.edu/GIIP

Desarrollo de la teoría y la práctica para la gestión de proyectos temporales multidisciplinares y multiculturales, aportando las capacidades técnicas y socioeconómicas necesarias para dar un enfoque innovador al desarrollo de las propias habilidades en gestión de proyectos que tengan una visión integrada de los aspectos medioambientales, de seguridad y de calidad fundamentales en la inganiería actual.
Incorporación en la actividad académica de los resultados de la investigación en la docencia de Proyectos de Ingeniería.

http://futur.upc.edu/GIIP

The aims are to work on the theory and practice of managing temporary, multidisciplinary and multicultural projects and to provide the technical, social and economic capacities needed to give an innovative slant to the development of project management skills. These skills must include an awareness of factors related to the environment, safety and quality, which are fundamental to engineering today.
A further aim is to apply the results of the research to the teaching of engineering projects.

http://futur.upc.edu/GIIP

The aims are to work on the theory and practice of managing temporary, multidisciplinary and multicultural projects and to provide the technical, social and economic capacities needed to give an innovative slant to the development of project management skills. These skills must include an awareness of factors related to the environment, safety and quality, which are fundamental to engineering today.
A further aim is to apply the results of the research to the teaching of engineering projects.

http://futur.upc.edu/GIIP

Enviaments recents

Mostra'n més