L'objectiu principal de la nostra recerca és fer aportacions sobre les innovacions en els diferents aspectes dels itineraris educatius, per tal d?aconseguir una millora en la qualitat de la docència en l'àmbit de la física. En particular ens dediquem a l?estudi de les possibilitats d?Internet per utilitzar-les com a recurs educatiu. Investiguem:
- Eines per gestionar els recursos en xarxa.
- Eines per a l?edició de continguts per incorporar-los en els processos d'ensenyament i aprenentatge.
- Estratègies didàctiques per utilitzar els recursos disponibles en Internet.
- Recursos perquè els utilitzin professors i professores de física de diversos nivells educatius.
- Procediments d'elaboració de material didàctic que ajudin a la gestió i al desenvolupament dels mètodes d'ensenyament-aprenentatge centrats en l'activitat de l'alumne o de l'alumna.

http://futur.upc.edu/GIEF

The main objective of the group?s research is to innovatively reform aspects of curricula, in order to improve the process of teaching and learning of physics. In particular, the group studies ways of using Information Technology (IT), specifically the Internet, as an educational resource. It also carries out research in the following areas:
- Web resource management tools.
- Editing tools for the incorporation of material into the teaching-learning process.
- Teaching strategies that make use of resources available on the Internet.
- Tool sets for teachers to use in distance-learning tutorials and for students to use in self-learning.
- The creation of teaching materials to aid the development and management of teaching and learning methods that focus on the student's activity.

http://futur.upc.edu/GIEF

The main objective of the group?s research is to innovatively reform aspects of curricula, in order to improve the process of teaching and learning of physics. In particular, the group studies ways of using Information Technology (IT), specifically the Internet, as an educational resource. It also carries out research in the following areas:
- Web resource management tools.
- Editing tools for the incorporation of material into the teaching-learning process.
- Teaching strategies that make use of resources available on the Internet.
- Tool sets for teachers to use in distance-learning tutorials and for students to use in self-learning.
- The creation of teaching materials to aid the development and management of teaching and learning methods that focus on the student's activity.

http://futur.upc.edu/GIEF

Recent Submissions

View more