Show simple item record

dc.contributorSayrol Clols, Elisa
dc.contributorMorros Rubió, Josep Ramon
dc.contributor.authorGonzalez Mestre, Adria
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions
dc.date.accessioned2020-10-02T10:24:36Z
dc.date.available2020-10-02T10:24:36Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/329699
dc.description.abstractComprendre la informació textual en imatges d'escenes naturals té un paper crucial en camps com la detecció de text i el reconeixement de text. Aquesta informació es pot utilitzar àmpliament per automatitzar el que ara són treballs manuals com numerar i classificar substantius i trobar una parella que concordi en una base de dades. El desenvolupament d’aquestes tècniques de detecció i reconeixement és el que farà que aquests mètodes siguin cada vegada més fiables. La solidesa d'aquestes dues tasques s'implementarà i analitzarà per separat. Per a aquest propòsit, caldrà una base de dades etiquetada feta per nosaltres on es duran a terme experiments i mètriques, tant per a la detecció de text com un primer pas, on el sistema obté coordenades on es detecta el text a la imatge, i per el reconeixement de text com a segon pas, on el sistema extreu cadenes de paraules per a cada coordenada obtinguda prèviament. Finalment, com aquest projecte té com a objectiu automatitzar la tasca esmentada, l'anotació i l'aparellament, les cadenes extretes s'utilitzaran per localitzar la posició associada amb la informació textual obtinguda, i descarregar a través de Google Street View una visió natural de la geolocalització per comparar la correspondència amb la base de dades. 3
dc.description.abstractComprender la información textual en imágenes de escenas naturales tiene un papel crucial en campos como la detección de texto y el reconocimiento de texto. Esta información podría usarse ampliamente para automatizar lo que ahora son trabajos manuales como anotar y clasificar sustantivos y encontrar un emparejamiento que coincida en una base de datos. El desarrollo de estas técnicas de detección y reconocimiento es lo que hará que estos métodos sean cada vez más confiables. La solidez de estas dos tareas se implementará y analizará por separado. Para ese propósito, será necesario una base de datos etiquetada hecha por nosotros donde se llevarán a cabo experimentos y métricas, tanto para la detección de texto como un primer paso, donde el sistema obtiene coordenadas donde se detecta el texto en la imagen, y para el reconocimiento de texto como segundo paso, donde el sistema extrae cadenas de palabras para cada coordenada obtenida previamente. Finalmente, como este proyecto tiene como objetivo automatizar la tarea mencionada, la anotación y el emparejamiento, las cadenas extraídas se utilizarán para geolocalizar la posición asociada con la información textual obtenida, y descargar a través de Google Street View una vista natural de la geolocalización para comparar la correspondencia con la base de datos. 2
dc.description.abstractUnderstanding textual information in natural scenes images has a crucial role in fields like text detection and text recognition. This information could be widely used to automatize what are now manual jobs as annotating and classifying nouns and find a matching a pairing in a database. The development of these detection and recognition techniques is what will make these methods more reliable. The robustness of these two tasks will be separately implemented and analyzed. For that purpose, it will be necessary a labeled database made by ourselves where experiments and metrics will be carried out, both for text detection as a first step, where the system obtains coordinates where the text is detected in the image, and for text recognition as a second step, where the system extracts word strings for each coordinate previously obtained. Finally, as this project aims to automatize the mentioned task, annotating and pairing, the extracted strings will be used to geolocate the position associated with the textual information obtained, and download through Google Street View a natural view of the geolocalization to compare the correspondence with the database. 1
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsS'autoritza la difusió de l'obra mitjançant la llicència Creative Commons o similar 'Reconeixement-NoComercial- SenseObraDerivada'
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria de la telecomunicació
dc.subject.lcshImage processing
dc.subject.lcshDetectors
dc.subject.otherDetectors
dc.subject.otherImage
dc.subject.otherProcessing
dc.subject.otherDetectores
dc.subject.otherImagen
dc.subject.otherProcesamiento
dc.titleMapping physical stores using google street view
dc.title.alternativeMapeo de tiendas físicas usando Google Street View
dc.title.alternativeMapatge de botigues físiques mitjançant Google Street View
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacImatges -- Processament
dc.subject.lemacDetectors
dc.identifier.slugETSETB-230.153960
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2020-08-05T05:51:57Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All rights reserved. This work is protected by the corresponding intellectual and industrial property rights. Without prejudice to any existing legal exemptions, reproduction, distribution, public communication or transformation of this work are prohibited without permission of the copyright holder