Recent Submissions

 • Business plan and cleanrooms design of a pharmaceutical plant 

  Prieto Estévez, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-01)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  En el presente proyecto final de máster se detallan los puntos principales para la creación de unos laboratorios farmacéuticos en la provincia de Barcelona. Se elaboran diferentes técnicas y métodos tales como el análisis ...
 • Modelization and validation of acute toxicity on aquatic fauna applying classification and regression methods 

  García Campos, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-28)
  Master thesis
  Open Access
  L’objectiu principal d’aquest projecte es el d’aplicar diferents mètodes de classificació i de regressió per a poder predir, en un futur, la toxicitat d’una substància química sobre una espècie de peix, Pimephales promelas, ...
 • Doping of solution-processed two-dimensional transition metal dichalcogenides 

  Esteve i Cantero, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-31)
  Master thesis
  Open Access
  Covenantee:   École polytechnique fédérale de Lausanne
  Semiconducting transition metal dichalcogenides (TMDs) such as MoS2, WSe2 or WS2 have attracted a lot of interest in recent years because of their outstanding optoelectronic properties including tunable bandgap or strong ...
 • Applications of fluorescence spectroscopy in water reclamation processes: the case of Llobregat river recharge 

  Álvarez Berrocal, Clara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-27)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte té com a objectiu estudiar la matèria orgànica dissolta (DOM) en aigua de riu i en aigua regenerada a través de la matriu d'emissió-excitació de fluorescència (FEEM). En concret, identificar els patrons ...
 • Evaluation of phosphate recovery as struvite to avoid uncontrolled phosphorus precipitation in the sludge line. The case of the Alt Maresme Nord WWTP 

  Cambray Alvarez, Clara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-26)
  Master thesis
  Open Access
  Aquest projecte avalua la viabilitat tècnica i econòmica de la implantació d'un sistema de recuperació de P es forma d’estruvita a l'EDAR Alt Maresme Nord (AMN), situada a Pineda (Catalunya). A l'EDAR de AMN es registren ...
 • Nutrient recovery from a wastewater treatment plant for agricultural applications in the context of the circular economy: a sustainable analysis 

  Bacardí Godoy, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-26)
  Master thesis
  Open Access
  El fòsfor és considerat un recurs essencial degut a la seva importància en el desenvolupament de plantes, animals i humans. Es tracta d’un recurs no renovable i com a conseqüència al ràpid creixement de la població ...
 • Development of an FCC riser dynamic model for an OTS 

  Vallés Brull, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-25)
  Master thesis
  Open Access
  Fluid Catalytic Cracking (FCC) is one of the most important secondary process in refineries. It’s based on the principles of catalytic cracking; uses heat, pressure, and catalysts to process heavy feeds and turn them ...
 • Technical-economical analysis of a meat waste-to-biogas system 

  Ngomo Menéndez, Francisco Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-25)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  Els residus de la indústria càrnica constitueixen una part important dels residus orgànics generats en l’actualitat. Per aquest motiu, s’han estat estudiant alternatives per la seva valorització entre les que es troba el ...
 • Printed ozone dosimeter 

  Granados Garcia, Mireia-Natividad (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-17)
  Master thesis
  Open Access
  Covenantee:   Vysoké učení technické v Brně
  This project has been focused on to investigate and learn the main characteristics of ozone and its properties to disinfect a close environment, like a chamber, a car… In order to do that, the study has been divided into ...
 • Global potential of bioethanol production from biowaste 

  Yélamo Mayorga, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-07)
  Master thesis
  Open Access
  Covenantee:   National Technical University Of Athens
  Circular economy and waste-to-resource technologies play a key role in the search for sustainable development and in the fight against global warming. The main objective of this thesis was to study the global potential ...
 • Photocatalytic microreactor for the production of hydrogen 

  Martínez Roldán, Tania (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-08)
  Master thesis
  Open Access
  L'objectiu d'aquest projecte de màster és la producció d'hidrogen (H2) a partir de mescles que contenen aigua i etanol (relació molar H2O:C2H5OH=9:1) mitjançant un procés fotocatalític amb nanopartícules de metall/TiO2. ...
 • Carbon capture and utilization from a municipal solid waste-to-energy plant 

  Llorach Naharro, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-08)
  Master thesis
  Open Access
  Aquest treball proposa la captació i us del carboni a la planta de valorització energètica TERSA de Sant Adrià del Besós, Barcelona. Aquests processos, sota el paradigma de la economia circular, utilitzen el CO2 dels gasos ...

View more