El GAT desenvolupa la seva activitat de recerca en el camp de la tecnologia dels processos constructius innovadors, del condicionament ambiental sostenible i de les instal·lacions tècniques altament integrades en l'edificació. Continuarà amb el desenvolupament de patents d'elements de construcció industrialitzats i amb el disseny de prototips d'elements tecnològics relacionats amb les estructures lleugeres, les construccions tèxtils, les membranes i el control ambiental.

http://futur.upc.edu/GAT

Recent Submissions

View more