El GAT desenvolupa la seva activitat de recerca en el camp de la tecnologia dels processos constructius innovadors, del condicionament ambiental sostenible i de les instal·lacions tècniques altament integrades en l'edificació. Treballa en el desenvolupament de patents d'elements constructius industrialitzats i de llumeneres, així com en el disseny de prototips d'elements relacionats amb les estructures lleugeres, les construccions tèxtils, les membranes i els sistemes de il·luminació natural i artificial.

http://futur.upc.edu/GAT

Enviaments recents

Mostra'n més