El GAT desenvolupa la seva activitat de recerca en el camp de la tecnologia dels processos constructius innovadors, del condicionament ambiental sostenible i de les instal·lacions tècniques altament integrades en l'edificació. Treballa en el desenvolupament de patents d'elements constructius industrialitzats i de llumeneres, així com en el disseny de prototips d'elements relacionats amb les estructures lleugeres, les construccions tèxtils, les membranes i els sistemes de il·luminació natural i artificial.

El GAT desarrolla su actividad de investigación en el campo de la tecnología de los procesos constructivos innovadores, del acondicionamiento ambiental sostenible y de las instalaciones técnicas altamente integradas en la edificación. Trabaja en el desarrollo de patentes de elementos constructivos industrializados, así como en el diseño de prototipos de elementos relacionados con las estructuras ligeras, las construcciones textiles, las membranas y los sistemas de iluminación natural y artificial.

El GAT desarrolla su actividad de investigación en el campo de la tecnología de los procesos constructivos innovadores, del acondicionamiento ambiental sostenible y de las instalaciones técnicas altamente integradas en la edificación. Trabaja en el desarrollo de patentes de elementos constructivos industrializados, así como en el diseño de prototipos de elementos relacionados con las estructuras ligeras, las construcciones textiles, las membranas y los sistemas de iluminación natural y artificial.

El GAT desarrolla su actividad de investigación en el campo de la tecnología de los procesos constructivos innovadores, del acondicionamiento ambiental sostenible y de las instalaciones técnicas altamente integradas en la edificación. Trabaja en el desarrollo de patentes de elementos constructivos industrializados, así como en el diseño de prototipos de elementos relacionados con las estructuras ligeras, las construcciones textiles, las membranas y los sistemas de iluminación natural y artificial.

Recent Submissions

View more