L'activitat científica del Grup d’Accionaments Elèctrics amb Commutació Electrónica (GAECE) es centra en l'estudi de motors, generadors i accionaments elèctrics amb commutació electrònica. Així com en la fabricació assistida amb polsos de corrent i per vibració mecànica. Les principals capacitats tecnològiques son:
• La concepció, anàlisi i posada en servei de noves estructures de màquines elèctriques alimentades a través de convertidors de potència.
• La modelització i simulació de accionaments elèctrics amb commutació electrònica.
• El desenvolupament de software pel càlcul assistit d’accionaments elèctrics.
• Els estudis d’estalvi energètic en accionaments elèctrics.
• La possibilitat de desenvolupar accionaments elèctrics, així com equips auxiliars adaptats a unes necessitats i aplicacions concretes.
• La realització de proves, assaigs i tests de diagnòstic accionaments.
• El desenvolupament de nous processos de fabricació convencionals amb polsos de corrent i vibració mecànic

Recent Submissions

View more