Show simple item record

dc.contributorArtigas García, David
dc.contributorSepulcre Sánchez, Francesc
dc.contributor.authorJordà Soriano, Ariadna
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions
dc.date.accessioned2020-07-20T09:14:19Z
dc.date.issued2020-07-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/327088
dc.description.abstractNowadays most of the fruits found in supermarkets have a label with the brand of the company that sells them. Most of these labels are made of non-biodegradable plastic, resulting in waste that damages the environment. However, several ways to replace this labelling are currently being explored, some examples would be edible paper labels, edible inks or laser marking on the skin of fruits. Lasers are light sources where the photons are generated in atoms by stimulated emission, resulting in ordered light that can be focused on a very tiny point, thus making numerous applications in industry possible. Specifically, CO2 lasers are a technology that is gaining ground every day and one of the most advanced in various industries both for its ease of use and for its low environmental impact. There are currently few studies on the feasibility of laser marking on fruit skins. In particular its feasibility has been shown, but a study analysing its effect on the fruit has not been performed yet. Therefore, the main purpose of this work is to check the possible labelling and analyse the evolution of these marks during fruit storage. In particular, the main objectives of this work are to study the interaction between CO2 lasers and fruits, to determine the alteration of the physical-chemical properties of the fruit in applying the laser and to define the specific parameters for CO2 laser labelling. To carry out the study of the marking, a colorimeter has been used to see the evolution of the colour, while near-infrared spectrophotometry has been performed to determine the changes in the bonds of compounds over time. The project tested the viability of laser marking on bananas, apples and kiwis, as they have significant differences in peel morphology. Subsequently, the focus was on determining the optimum parameters for marking and looking at the evolution. Finally, the general evolution of the markings has been studied, seeing that they tend to darken and to change composition as time progress and the intensity of the markings increases. In relation to this, it has also been concluded that all the changes in the markings and storage temperatures imply significant changes.
dc.description.abstractAvui dia la majoria de les fruites que es troben en els supermercats tenen una etiqueta amb la marca de l'empresa que les ven. La majoria d'aquestes etiquetes estan fetes de plàstic no biodegradable, el que resulta en residus que danyen el medi ambient. Actualment, però, s'estan explorant diverses formes de reemplaçar aquest etiquetatge, alguns exemples serien les etiquetes de paper comestible, les tintes comestibles o el marcatge amb làser en la pell de les fruites. Els làsers són fonts de llum en què els fotons es generen en els àtoms per emissió estimulada, el que dóna lloc a una llum ordenada que pot enfocar-se en un punt molt petit, el que fa possible nombroses aplicacions en la indústria. En concret, els làsers de CO2 són una tecnologia que guanya terreny cada dia i una de les més avançades en diverses indústries tant per la seva facilitat d'ús com pel seu baix impacte ambiental. Actualment hi ha pocs estudis sobre la viabilitat del marcatge làser en les closques de fruites. En particular, s'ha demostrat la seva viabilitat, però encara no s'ha realitzat un estudi que analitzi el seu efecte en la fruita. Per tant, el principal objectiu d'aquest treball és comprovar el possible etiquetatge i analitzar l'evolució d'aquestes marques durant l'emmagatzematge de la fruita. En particular, els principals objectius d'aquest treball són estudiar la interacció entre els làsers de CO2 i les fruites, determinar l'alteració de les propietats fisicoquímiques de la fruita a l'aplicar el làser i definir els paràmetres específics per a l'etiquetatge amb làser de CO2 . Per realitzar l'estudi del marcatge, s'ha utilitzat un colorímetre per veure l'evolució de la color, mentre que l'espectrofotometria en l'infraroig proper s'ha realitzat per determinar els canvis en els enllaços dels compostos al llarg de el temps. En el projecte es va assajar la viabilitat del marcatge amb làser en els plàtans, les pomes i els kiwis, ja que presenten diferències significatives en la morfologia de la pell. Posteriorment, es va centrar en la determinació dels paràmetres òptims per al marcat i en l'estudi de l'evolució. Finalment, s'ha estudiat l'evolució general de les marques, veient que tendeixen a enfosquir-se i canviar de composició a mesura que avança el temps i augmenta la intensitat de les marques. En relació amb això, també s'ha conclòs que tots els canvis en les marques i les temperatures d'emmagatzematge impliquen canvis significatius.
dc.description.abstractHoy en día la mayoría de frutas que se encuentran en los supermercados tienen una etiqueta con la marca de la empresa que las vende. La mayoría de estas etiquetas están hechas de plástico no biodegradable, lo que resulta en residuos que dañan el medio ambiente. Sin embargo, actualmente se están explorando varias formas de reemplazar este etiquetado, algunos ejemplos serían las etiquetas de papel comestible, las tintas comestibles o el marcado con láser en la piel de las frutas. Los láseres son fuentes de luz en las que los fotones se generan en los átomos por emisión estimulada, lo que da lugar a una luz ordenada que puede enfocarse en un punto muy pequeño, lo que hace posible numerosas aplicaciones en la industria. En concreto, los láseres de CO2 son una tecnología que gana terreno cada día y una de las más avanzadas en diversas industrias tanto por su facilidad de uso como por su bajo impacto ambiental. Actualmente hay pocos estudios sobre la viabilidad de la marcación láser en las cáscaras de frutas. En particular, se ha demostrado su viabilidad, pero aún no se ha realizado un estudio que analice su efecto en la fruta. Por lo tanto, el principal objetivo de este trabajo es comprobar el posible etiquetado y analizar la evolución de estas marcas durante el almacenamiento de la fruta. En particular, los principales objetivos de este trabajo son estudiar la interacción entre los láseres de CO2 y las frutas, determinar la alteración de las propiedades físico-químicas de la fruta al aplicar el láser y definir los parámetros específicos para el etiquetado con láser de CO2. Para llevar a cabo el estudio del marcado se ha utilizado un colorímetro para ver la evolución del color, mientras que la espectrofotometría en el infrarrojo cercano se ha realizado para determinar los cambios en los enlaces de los compuestos a lo largo del tiempo. En el proyecto se ensayó la viabilidad del marcado por láser en los plátanos, las manzanas y los kiwis, ya que presentan diferencias significativas en la morfología de la cáscara. Posteriormente, se centró en la determinación de los parámetros óptimos para el marcado y en el estudio de la evolución. Por último, se ha estudiado la evolución general de las marcas, viendo que tienden a oscurecerse y a cambiar de composición a medida que avanza el tiempo y aumenta la intensidad de las marcas. En relación con esto, también se ha concluido que todos los cambios en las marcas y las temperaturas de almacenamiento implican cambios significativos.
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària::Indústries agroalimentàries
dc.subject.lcshLaser--Industrial applications
dc.subject.otherEtiquetatge amb làser
dc.subject.otherLapaer de CO2
dc.subject.otherFruites
dc.titleCarbon dioxide laser fruit labelling
dc.typeMaster thesis
dc.subject.lemacLàsers -- Aplicacions industrials
dc.rights.accessRestricted access - confidentiality agreement
dc.date.lift2022-06-30
dc.date.updated2020-07-17T04:12:29Z
dc.audience.educationlevelMàster
dc.audience.mediatorEscola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona
dc.contributor.covenanteeON-LASER Systems & Aplications


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Except where otherwise noted, content on this work is licensed under a Creative Commons license : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain