Recerca aplicada en l'àmbit de la fluïdodinàmica i dinàmica estructural de turbomàquines i sistemes. Aplicacions al diagnòstic de danys, indústria de processos, generació d'energia i fluids supercrítics.

http://futur.upc.edu/FLUIDS

RResearch and technology in the fields of fluid dynamics and structural dynamics of turbomachinery and systems. Application to failure detection and diagnosis, process industries, energy generation and supercritical fluids.

http://futur.upc.edu/FLUIDS

RResearch and technology in the fields of fluid dynamics and structural dynamics of turbomachinery and systems. Application to failure detection and diagnosis, process industries, energy generation and supercritical fluids.

http://futur.upc.edu/FLUIDS

Recent Submissions

View more