- Gestió d'antigues instal·lacions mineres i de dipòsits de residus.
- Elaboració de diferents projectes d'emmagatzematge de residus i reducció de l'impacte ambiental en instal·lacions mineres de potassa.
- Estudi de l'impacte ambiental del canvi climàtic mitjançant el processament d'imatges de satèl·lit i els aspectes estadístics associats.
- Resolució d'episodis de contaminació causats per compostos orgànics persistents i metalls pesants mitjançant el disseny de barreres geoquímiques.
- Estudi de famílies de contaminants prioritaris com ara metalls pesants o PAH, amb el fi de conèixer la dinàmica d'aquests contaminants en el compartiment aire, aigua i sòl.
- Caracterització de biomarcardors relacionats amb el cicle geoquímic del sofre en combustibles fòssils.
- Eliminació d'olors en instal·lacions industrials

http://futur.upc.edu/ERNMA

- To manage old mines and waste disposal.
- To carry out various projects for the storage of waste and the reduction of the environmental impact of potash mines.
- To study the environmental impact of climate change through satellite image processing and related statistical factors.
- To design geochemical barriers as a solution to persistent organic pollutants and heavy metals.
- To study families of high-priority pollutants, such as heavy metals and PAHs, with the aim of ascertaining their dynamics in air, water and soil.
- To characterise biomarkers related to the geochemical cycle of sulphur in fossil fuels.
- To perform odour abatement in industry.

http://futur.upc.edu/ERNMA

- To manage old mines and waste disposal.
- To carry out various projects for the storage of waste and the reduction of the environmental impact of potash mines.
- To study the environmental impact of climate change through satellite image processing and related statistical factors.
- To design geochemical barriers as a solution to persistent organic pollutants and heavy metals.
- To study families of high-priority pollutants, such as heavy metals and PAHs, with the aim of ascertaining their dynamics in air, water and soil.
- To characterise biomarkers related to the geochemical cycle of sulphur in fossil fuels.
- To perform odour abatement in industry.

http://futur.upc.edu/ERNMA

Enviaments recents

Mostra'n més