Integrar en un grup multidisciplinari la recerca feta a la Universitat en els camps d?equacions diferencials en derivades parcials i altres problemes de contorn de la física matemàtica, aspectes cohomològics i homotòpics de les varietats algebraiques, sistemes dinàmics i astrodinàmica, la teoria matemàtica de sistemes i les seves aplicacions a l'estudi de pertorbacions de sistemes lineals, i la modelització numèrica de tots aquests temes.

http://futur.upc.edu/EGSA

The group?s aim is to integrate, into a multidisciplinary group, the research carried out at the University in the fields of partial differential equations and other boundary problems in mathematical physics, cohomological and homotopical aspects of algebraic varieties, dynamic systems and astrodynamics, mathematical systems theory and its applications to the study of perturbations of linear systems, as well as the numerical modelling of all these topics.

http://futur.upc.edu/EGSA

The group?s aim is to integrate, into a multidisciplinary group, the research carried out at the University in the fields of partial differential equations and other boundary problems in mathematical physics, cohomological and homotopical aspects of algebraic varieties, dynamic systems and astrodynamics, mathematical systems theory and its applications to the study of perturbations of linear systems, as well as the numerical modelling of all these topics.

http://futur.upc.edu/EGSA

Recent Submissions

View more