L'expressió del projecte d'arquitectura i disseny, l'aspecte instrumental i tecnològic -el control de la seva comunicació visual, tant analògica com digital- i la relació amb el marc conceptual -en correspondència amb el procés, intencionalitats i continguts, incloent-hi el context físic, cultural, històric, artístic, etc.-, a través de l'anàlisi teòrica i gràfica.

http://futur.upc.edu/EDPA

The group works on the expression of architectural design, instrumental and technological issues?the control of visual communication, both analogue and digital?and how the design relates to the theoretical framework, which corresponds to the process, intention and content, including the physical, cultural, historical, artistic context, etc., through theoretical and graphic analyses.

http://futur.upc.edu/EDPA

The group works on the expression of architectural design, instrumental and technological issues?the control of visual communication, both analogue and digital?and how the design relates to the theoretical framework, which corresponds to the process, intention and content, including the physical, cultural, historical, artistic context, etc., through theoretical and graphic analyses.

http://futur.upc.edu/EDPA

Recent Submissions

View more