El CERTEC duu a terme recerca sobre el risc associat a activitats industrials i al transport de mercaderies perilloses i sobre el risc ambiental que suposa l'activitat humana. Les principals línies en les que es treballa són:
--Fiabilitat de processos: predicció de la probabilitat/freqüència dels accidents
--Modelització matemàtica dels accidents greus (incendis, explosions, fuites tòxiques). Avaluació dels seus efectes i de les seves conseqüències sobre persones, equipament i entorn.
--Modelització d'incendis forestals: comportament i característiques del foc, efecte dels productes retardants, simulacions CFD.
--Optimització d'instal·lacions: reducció del risc.
--Avaluació del risc ambiental: impacte ambiental en ports, risc ambiental de les substàncies químiques.

A més dels estudis teòrics, el CERTEC duu a terme experimentació a escala real (incendis de vessaments d'hidrocarburs, dolls de foc, núvols de gas, incendis forestals)i reduïda (taula de combustió per incendis forestals).

The objective of the Centre for Technological Risk Studies (CERTEC) is to carry out research in the fields of technological risk and environmental impact (mathematical modelling of major accidents, fires, explosions, toxic releases, transportation of hazardous materials, environmental impact, etc.)
The main research lines are the study of hydrocarbon pool-fires; the mathematical modelling of major accidents; risk analysis in the transportation of hazardous materials; the assessment of the environmental state of sea ports; and the study of wildfires.

The objective of the Centre for Technological Risk Studies (CERTEC) is to carry out research in the fields of technological risk and environmental impact (mathematical modelling of major accidents, fires, explosions, toxic releases, transportation of hazardous materials, environmental impact, etc.)
The main research lines are the study of hydrocarbon pool-fires; the mathematical modelling of major accidents; risk analysis in the transportation of hazardous materials; the assessment of the environmental state of sea ports; and the study of wildfires.

Recent Submissions

View more