El grup CBA és un grup de recerca de la UPC i un GRC (2001SGR-00226, 2005SGR-00481, 2009SGR-01140). L'àmbit de recerca se centra en les xarxes de computadors i comunicacions abordant les temàtiques: xarxes IP, xarxes òptiques, monitorització de xarxa i anàlisi de tràfic, identitat digital i signatura electrònica, xarxes energèticament eficients i nano-comunicacions. El grup CBA forma part del Centre Específic de Recerca CCABA/UPC.

http://futur.upc.edu/CBA

The study, design and evaluation of broadband communication networks, broadband Internet and optical networks. Network architectures, communication protocols, MAC protocols, network services, performance and traffic characterisation, traffic monitoring, quality of service, GMPLS networks, OBS, OPS, mobility, anomaly detection, new netwirk architectures.

http://futur.upc.edu/CBA

The study, design and evaluation of broadband communication networks, broadband Internet and optical networks. Network architectures, communication protocols, MAC protocols, network services, performance and traffic characterisation, traffic monitoring, quality of service, GMPLS networks, OBS, OPS, mobility, anomaly detection, new netwirk architectures.

http://futur.upc.edu/CBA

Recent Submissions

View more